A A A
pl | en
2023/2024 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Faculty of Drilling, Oil and Gas

Oil and Gas Engineering

Plany inwestycyjne czołowych krajowych przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność w zakresie przesyłu i dystrybucji paliw gazowych zakładają przeznaczenie znaczących środków na realizację inwestycji – sieci przesyłowych gazu, w tym połączeń gazowych międzysystemowych, a także w segmencie dystrybucji gazu. Dodatkowo w ubiegłym roku został ogłoszony program przyśpieszonej gazyfikacji kraju, co przełoży się na zwiększenie realizacji pracy przez firmy, które zajmują się projektowaniem i budową sieci gazowych, a tym samym – co można zaobserwować – zwiększy się zatrudnienie dla absolwentów kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza. Kierunek ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Ewentualne miejsca pracy dla absolwentów: przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych, operatorzy systemów gazowych, kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz PMG, przedsiębiorstwa związane z usługami robót ziemnych i budowlanych w zakresie renowacji i wymiany gazociągów, przedsiębiorstwa wykonujące horyzontalne wiercenia kierunkowe HDD, zakłady zajmujące się handlem, logistyką i transportem paliw, w tym LNG, przedsiębiorstwa górnicze i geoinżynieryjne, biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe, firmy wiertnicze, organy administracji państwowej i samorządowej oraz jednostki nadzoru górniczego, rafinerie ropy naftowej. Absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia oraz w ramach aktualnej bazy studiów podyplomowych organizowanych przez Wydział.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 115/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Geometry and graphic in engineering
Lectures: 8
Laboratory classes: 8
3 Completing the classes O
Mining
Lectures: 8
Project classes: 8
3 Completing the classes O
Elements of drilling and oil/gas production
Lectures: 8
Project classes: 8
2 Completing the classes O
Chemistry
Lectures: 20
Auditorium classes: 10
4 Exam O
BHP i ergonomia I w inżynierii naftowej i gazowniczej
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
Project classes: 8
3 Completing the classes O
General Geology
Lectures: 20
Auditorium classes: 10
Project classes: 10
5 Exam O
Mathematics I
Lectures: 20
Auditorium classes: 20
7 Exam O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Organic Chemistry and hydrocarbons processing technologies
Lectures: 10
Laboratory classes: 20
3 Exam O
Mechanics
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
3 Completing the classes O
Petroleum geology
Lectures: 20
Project classes: 20
4 Exam O
Informatics in oil and gas engineering
Lectures: 8
Laboratory classes: 16
Project classes: 8
4 Completing the classes O
Physics I
Lectures: 20
Auditorium classes: 20
5 Exam O
Mathematics II
Lectures: 20
Auditorium classes: 20
7 Exam O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Wiertnictwo naftowe
Lectures: 20
Laboratory classes: 20
Project classes: 10
5 Exam O
Strength of materials
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
3 Completing the classes O
Mechanics of fluids I
Lectures: 20
Laboratory classes: 10
5 Exam O
Metody matematyczne w inżynierii naftowej i gazowniczej
Lectures: 20
Auditorium classes: 10
Laboratory classes: 10
5 Exam O
Physics II
Lectures: 20
Auditorium classes: 10
Laboratory classes: 10
7 Exam O
Foreign language
Foreign language classes: 25
- Completing the classes O
aaa
Lectures: 8
Project classes: 8
2 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Practical placement
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Reservoir Engineering
Lectures: 10
Auditorium classes: 10
Project classes: 10
5 Exam O
Basics of machine design with CAD
Lectures: 8
Laboratory classes: 16
Project classes: 8
4 Completing the classes O
Thermodynamics
Lectures: 20
Auditorium classes: 20
Laboratory classes: 10
5 Exam O
Foreign language
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O
aaaa
Lectures: 8
Project classes: 8
2 Completing the classes O
aaa
Lectures: 8
Laboratory classes: 8
Project classes: 8
3 Completing the classes W
Mineralogy and petrography
Lectures: 8
Laboratory classes: 8
2 Completing the classes O

Winter semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
aaa
Lectures: 28
Project classes: 28
7 Completing the classes O
Gas Production Engineering
Lectures: 20
Auditorium classes: 10
Project classes: 20
6 Exam O
Mechanika i hydromechanika złóż ropy i gazu
Lectures: 16
Auditorium classes: 8
4 Completing the classes O
Drilling
Lectures: 8
Project classes: 16
3 Completing the classes O
aaa
Foreign language classes: 45
5 Exam O

Summer semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Trenchless technologies
Lectures: 8
Project classes: 16
3 Completing the classes O
Technologia cementowania
Lectures: 10
Laboratory classes: 10
Project classes: 10
4 Exam O
aaa
Lectures: 16
Project classes: 16
5 Completing the classes O
Petroleum Production Systems
Lectures: 30
Laboratory classes: 10
Project classes: 20
6 Exam O
aaa
Lectures: 16
2 Completing the classes O
aaa
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
3 Completing the classes O
aaa
Lectures: 8
Project classes: 8
3 Completing the classes O

Winter semester, 2030/2031

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Petroleum storage and transport
Lectures: 8
Project classes: 8
2 Completing the classes O
Projektowanie otworów naftowych
Lectures: 8
Project classes: 16
3 Completing the classes O
Environmental protection in petroleum industry
Lectures: 16
Laboratory classes: 8
Project classes: 8
3 Completing the classes O
aaa
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
2 Completing the classes O
Płuczki wiertnicze
Lectures: 10
Laboratory classes: 20
4 Exam O
aaa
Lectures: 8
Project classes: 8
2 Completing the classes O
Well logging
Lectures: 10
Auditorium classes: 10
Project classes: 10
5 Exam O
aaa
Lectures: 8
Project classes: 8
3 Completing the classes O

Summer semester, 2030/2031

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
INiG elective modules
Total number of contact hours: 110
30 Completing the classes O