2023/2024 Заочне Studia inżynierskie I stopnia Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

brak

Kierunek Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Istnieje bowiem bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów branży zajmującej się szeroko rozumianą geoinżynierią i górnictwem otworowym. Absolwent studiów I stopnia posiada zatem wiedzę z zakresu fizyki przepływów płynów w ośrodkach porowato-szczelinowych, zagadnień z zakresu inżynierii złożowej, wybranych zagadnień z zakresu geologii ogólnej i hydrogeologii, geologii naftowej dotyczącą systemów naftowych oraz występowania złóż węglowodorów, badań geofizycznych związanych z rozpoznawaniem struktur węglowodorów i wód podziemnych, mechaniki górotworu oraz mechaniki płynów, testowania odwiertów i interpretacji wyników testów, wiertnictwa naftowego, hydrogeologicznego, podziemnego, geoinżynieryjnego oraz poszukiwawczo-rozpoznawczego, eksploatacji otworowej płynnych surowców energetycznych, prowadzenia symulacji komputerowych procesów eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wód podziemnych, modelowania i symulacji metod intensyfikacji wydobycia surowców energetycznych, eksploatacji systemów transportu ropy naftowej i gazu ziemnego, podstaw gazownictwa ziemnego, podstaw ochrony środowiska w górnictwie otworowym.
Absolwenci kierunku mogą pracować jako osoby dozoru i nadzoru prac geologicznych i górniczych polegających na: wykonywaniu różnego rodzaju otworów wiertniczych: poszukiwawczych, studziennych, naftowych, geotermalnych i przewiertów, eksploatacji otworowej oraz prac geoinżynieryjnych, jako projektanci i konstruktorzy instalacji związanych z eksploatacją ropy naftowej, gazu ziemnego, wód podziemnych oraz ciepła Ziemi, osoby nadzoru górniczego w urzędach górniczych, inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy, konsultanci ds. problematyki zasobów energetycznych i ochrony środowiska, pracownicy biur projektów gazownictwa, pracownicy uzdrowiskowych zakładów górniczych, pracownicy firm geoinżynieryjnych, zakładów geotermalnych, osoby nadzoru BHP i ochrony środowiska w górnictwie otworowym, osoby nadzorujące proces wydobycia płynnych surowców energetycznych, inżynierowie nadzorujący udostępnienie i eksploatację wód podziemnych i ciepła Ziemi. Absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia oraz w ramach aktualnej bazy studiów podyplomowych organizowanych przez Wydział.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 115/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Математика I
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 20
7 Іспит O
Technologie informacyjne
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 16
3 Залік O
Geometria i grafika inżynierska
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
3 Залік O
Zarys górnictwa otworowego
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
2 Залік O
Górnictwo
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
3 Залік O
Chemia
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 10
4 Іспит O
Geologia
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 10
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 10
5 Іспит O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Informatyka w przemyśle naftowym
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 16
3 Залік O
Mechanika
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 8
3 Залік O
Ochrona środowiska
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 8
Проектні заняття: 8
4 Залік O
Chemia organiczna
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 20
3 Іспит O
Математика II
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 20
7 Іспит O
Fizyka I
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 20
5 Іспит O
Przedmiot obieralny semestr 2N
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
2 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wiertnictwo
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 20
5 Іспит O
Mechanika płynów
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 10
5 Іспит O
Fizyka II
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 10
Лабораторні заняття: 10
7 Іспит O
Wytrzymałość materiałów
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
3 Залік O
Metody matematyczne w górnictwie otworowym
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 8
4 Залік O
Język obcy (GO) - zaliczenie
Лекторат: 25
- Залік O
Geologia złóż węglowodorów
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
3 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Termodynamika
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 20
Лабораторні заняття: 10
5 Іспит O
Przedmiot obieralny 1 semestr 4N
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 10
4 Залік O
Podstawy konstrukcji maszyn z CAD
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 16
Проектні заняття: 8
4 Залік O
Hydrogeologia i geologia inżynierska
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 10
Проектні заняття: 20
5 Іспит O
Język obcy (GO) - zaliczenie
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmiot obieralny 1 semestr 5N
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
2 Залік O
Podstawy inżynierii złożowej
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 10
Лабораторні заняття: 10
5 Іспит O
Hydromechanika
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 8
3 Залік O
Eksploatacja złóż wód podziemnych
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
2 Залік O
Przedmiot obieralny 2 semestr 5N
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
Проектні заняття: 8
4 Залік O
Podstawy gazownictwa ziemnego
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 10
Лабораторні заняття: 10
4 Іспит O
Język obcy (GO) - egzamin
Лекторат: 45
5 Іспит O

Літній семестр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy eksploatacji złóż gazu
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 10
Проектні заняття: 10
4 Іспит O
Technologia płynów wiertniczych
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
Проектні заняття: 8
3 Залік O
Technologie uszczelniania górotworu
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
Проектні заняття: 8
3 Залік O
Przedmiot humanistyczny
Лекція: 16
2 Залік O
Blok przedmiotów obieralnych semestr 6N
Лекція: 16
Проектні заняття: 24
6 Залік O
Magazynowanie i transport ropy
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
3 Залік O
Podstawy eksploatacji złóż ropy
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 10
4 Іспит O

Зимовий сместр, 2030/2031

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Prawo geologiczne, górnicze, wodne i budowlane
Лекція: 20
Проектні заняття: 20
5 Іспит O
Geoinżynieria I
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 10
Проектні заняття: 20
5 Іспит O
Blok przedmiotów obieralnych semestr 7N
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 8
Проектні заняття: 16
6 Залік O
Przedmiot obieralny 1 semestr 7N
Лекція: 16
Проектні заняття: 16
3 Залік O
BHP i ergonomia I w górnictwie otworowym
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 8
Проектні заняття: 8
3 Залік O
Przedmiot obieralny 2 semestr 7N
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
2 Залік O
Przedmiot obieralny w języku angielskim semestr 7N
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
3 Залік O

Літній семестр, 2030/2031

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
GiGO grupy obieralne, studia niestacjonarne
Сума аудиторних годин: 128
30 Залік O