A A A
pl | en
2023/2024 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Faculty of Drilling, Oil and Gas

Geoengineering and Borehole Mining

Kierunek Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Istnieje bowiem bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów branży zajmującej się szeroko rozumianą geoinżynierią i górnictwem otworowym. Absolwent studiów I stopnia posiada zatem wiedzę z zakresu fizyki przepływów płynów w ośrodkach porowato-szczelinowych, zagadnień z zakresu inżynierii złożowej, wybranych zagadnień z zakresu geologii ogólnej i hydrogeologii, geologii naftowej dotyczącą systemów naftowych oraz występowania złóż węglowodorów, badań geofizycznych związanych z rozpoznawaniem struktur węglowodorów i wód podziemnych, mechaniki górotworu oraz mechaniki płynów, testowania odwiertów i interpretacji wyników testów, wiertnictwa naftowego, hydrogeologicznego, podziemnego, geoinżynieryjnego oraz poszukiwawczo-rozpoznawczego, eksploatacji otworowej płynnych surowców energetycznych, prowadzenia symulacji komputerowych procesów eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wód podziemnych, modelowania i symulacji metod intensyfikacji wydobycia surowców energetycznych, eksploatacji systemów transportu ropy naftowej i gazu ziemnego, podstaw gazownictwa ziemnego, podstaw ochrony środowiska w górnictwie otworowym.
Absolwenci kierunku mogą pracować jako osoby dozoru i nadzoru prac geologicznych i górniczych polegających na: wykonywaniu różnego rodzaju otworów wiertniczych: poszukiwawczych, studziennych, naftowych, geotermalnych i przewiertów, eksploatacji otworowej oraz prac geoinżynieryjnych, jako projektanci i konstruktorzy instalacji związanych z eksploatacją ropy naftowej, gazu ziemnego, wód podziemnych oraz ciepła Ziemi, osoby nadzoru górniczego w urzędach górniczych, inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy, konsultanci ds. problematyki zasobów energetycznych i ochrony środowiska, pracownicy biur projektów gazownictwa, pracownicy uzdrowiskowych zakładów górniczych, pracownicy firm geoinżynieryjnych, zakładów geotermalnych, osoby nadzoru BHP i ochrony środowiska w górnictwie otworowym, osoby nadzorujące proces wydobycia płynnych surowców energetycznych, inżynierowie nadzorujący udostępnienie i eksploatację wód podziemnych i ciepła Ziemi. Absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia oraz w ramach aktualnej bazy studiów podyplomowych organizowanych przez Wydział.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 115/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mathematics I
Lectures: 20
Auditorium classes: 20
7 Exam O
Information technology
Lectures: 8
Laboratory classes: 16
3 Completing the classes O
Geometry and graphic in engineering
Lectures: 8
Laboratory classes: 8
3 Completing the classes O
Introduction to open hole mining
Lectures: 8
Project classes: 8
2 Completing the classes O
Mining
Lectures: 8
Project classes: 8
3 Completing the classes O
Chemistry
Lectures: 20
Auditorium classes: 10
4 Exam O
Geology
Lectures: 30
Auditorium classes: 10
Laboratory classes: 10
Project classes: 10
5 Exam O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Informatics in the oil industry
Lectures: 8
Laboratory classes: 16
3 Completing the classes O
Mechanics
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
3 Completing the classes O
Environmental protection
Lectures: 16
Laboratory classes: 8
Project classes: 8
4 Completing the classes O
Organic Chemistry
Lectures: 10
Laboratory classes: 20
3 Exam O
Mathematics II
Lectures: 20
Auditorium classes: 20
7 Exam O
Physics I
Lectures: 20
Auditorium classes: 20
5 Exam O
aaa
Lectures: 8
Project classes: 8
2 Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Drilling
Lectures: 20
Laboratory classes: 10
Project classes: 20
5 Exam O
Fluid mechanics
Lectures: 20
Laboratory classes: 10
5 Exam O
Physics II
Lectures: 20
Auditorium classes: 10
Laboratory classes: 10
7 Exam O
Strength of materials
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
3 Completing the classes O
Metody matematyczne w górnictwie otworowym
Lectures: 16
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
4 Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 25
- Completing the classes O
Geology of Hydrocarbon Deposits
Lectures: 8
Project classes: 8
3 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Practical placement
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Thermodynamics
Lectures: 20
Auditorium classes: 20
Laboratory classes: 10
5 Exam O
aaa
Lectures: 20
Laboratory classes: 10
4 Completing the classes O
Basics of machine design with CAD
Lectures: 8
Laboratory classes: 16
Project classes: 8
4 Completing the classes O
Hydrogeology and Engineering Geology
Lectures: 10
Auditorium classes: 10
Project classes: 20
5 Exam O
Foreign language
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O

Winter semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
aaa
Lectures: 8
Project classes: 8
2 Completing the classes O
Fundamentals of reservoir engineering
Lectures: 10
Auditorium classes: 10
Laboratory classes: 10
5 Exam O
Hydromechanics
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
3 Completing the classes O
Groundwater exploitation
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
2 Completing the classes O
aaa
Lectures: 8
Laboratory classes: 8
Project classes: 8
4 Completing the classes O
Fundamentals of Natural Gas Engineering
Lectures: 10
Auditorium classes: 10
Laboratory classes: 10
4 Exam O
aaa
Foreign language classes: 45
5 Exam O

Summer semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Fundamentals of gas reservoirs exploitation
Lectures: 10
Auditorium classes: 10
Project classes: 10
4 Exam O
Drilling fluids technology
Lectures: 8
Laboratory classes: 8
Project classes: 8
3 Completing the classes O
Technologie uszczelniania górotworu
Lectures: 8
Laboratory classes: 8
Project classes: 8
3 Completing the classes O
aaa
Lectures: 16
2 Completing the classes O
aaa
Lectures: 16
Project classes: 24
6 Completing the classes O
Oil storage and transport
Lectures: 8
Project classes: 8
3 Completing the classes O
The Basics of Petroleum Production
Lectures: 10
Laboratory classes: 10
Project classes: 10
4 Exam O

Winter semester, 2030/2031

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Prawo geologiczne, górnicze, wodne i budowlane
Lectures: 20
Project classes: 20
5 Exam O
Geoengineering
Lectures: 10
Auditorium classes: 10
Project classes: 20
5 Exam O
aaa
Lectures: 16
Auditorium classes: 8
Project classes: 16
6 Completing the classes O
aaa
Lectures: 16
Project classes: 16
3 Completing the classes O
BHP i ergonomia I w górnictwie otworowym
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
Project classes: 8
3 Completing the classes O
aaa
Lectures: 8
Laboratory classes: 8
2 Completing the classes O
aaa
Lectures: 8
Project classes: 8
3 Completing the classes O

Summer semester, 2030/2031

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
GiGO elective modules
Total number of contact hours: 128
30 Completing the classes O