2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

brak

Kierunek Fizyka Techniczna nastawiony na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii oraz badań naukowych, łączący w sobie solidną wiedzę inżynierską z podstawami nauk ścisłych doskonale wpisuje się w rozwój zakładanej zarówno w strategii AGH, jak i promowanej przez MNiSW gospodarki opartej na wiedzy. Kształtowanie programu studiów odbywa się we współpracy z działającą przy WFiIS Radą Społeczną, a także poprzez bilateralne kontakty z przedstawicielami firm, z którymi wydział współpracuje na poziomie prowadzenia zajęć przez pracowników tych firm, czy też wykonywania prac dyplomowych pod opieką tych pracowników. Absolwenci mogą pracować jako inżynierowie w przemyśle oraz w firmach prywatnych sektora nowoczesnych technologii. Ponadto mogą znaleźć pracę w szeroko rozumianym sektorze informatycznym, w bankowości oraz w innych sektorach gospodarki wymagających jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Agnieszka Obłąkowska-Mucha, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 93/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 70/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika kwantowa
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
8 Іспит O
Ścieżki dyplomowania FTC2.1
Сума аудиторних годин: 330
22 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Fizyka statystyczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Udział w badaniach naukowych
Тренінги: 75
3 Залік O
Praktyka dyplomowa
Дипломна практика: 0
5 Залік O
Język obcy B2+
Лекторат: 30
2 Іспит O
Ścieżki dyplomowania FTC2.2
Сума аудиторних годин: 165
11 Залік O
Przedmioty obieralne HES (E) II
Сума аудиторних годин: 45
3 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 15
1 Залік O
Ścieżki dyplomowania FTC2.3
Сума аудиторних годин: 45
3 Іспит O
Moduły obieralne TFC2.3
Сума аудиторних годин: 60
4 Залік O
Przedmioty obieralne HES (HS) II
Сума аудиторних годин: 30
2 Залік O