A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Faculty of Physics and Applied Computer Science

Technical Physics

Kierunek Fizyka Techniczna nastawiony na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii oraz badań naukowych, łączący w sobie solidną wiedzę inżynierską z podstawami nauk ścisłych doskonale wpisuje się w rozwój zakładanej zarówno w strategii AGH, jak i promowanej przez MNiSW gospodarki opartej na wiedzy. Kształtowanie programu studiów odbywa się we współpracy z działającą przy WFiIS Radą Społeczną, a także poprzez bilateralne kontakty z przedstawicielami firm, z którymi wydział współpracuje na poziomie prowadzenia zajęć przez pracowników tych firm, czy też wykonywania prac dyplomowych pod opieką tych pracowników. Absolwenci mogą pracować jako inżynierowie w przemyśle oraz w firmach prywatnych sektora nowoczesnych technologii. Ponadto mogą znaleźć pracę w szeroko rozumianym sektorze informatycznym, w bankowości oraz w innych sektorach gospodarki wymagających jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Agnieszka Obłąkowska-Mucha, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 93/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 70/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Quantum Mechanics
Lectures: 45
Auditorium classes: 30
Seminars: 15
8 Exam O
Ścieżki dyplomowania FTC2.1
Total number of contact hours: 330
22 Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Statistical physics
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Research activities
Workshop classes: 75
3 Completing the classes O
Thesis-internship programme
Thesis-internship programme: 0
5 Completing the classes O
Foreign language B2+
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Ścieżki dyplomowania FTC2.2
Total number of contact hours: 165
11 Completing the classes O
Electives Humanities II
Total number of contact hours: 45
3 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Diploma seminar
Seminars: 15
1 Completing the classes O
Ścieżki dyplomowania FTC2.3
Total number of contact hours: 45
3 Exam O
Moduły obieralne TFC2.3
Total number of contact hours: 60
4 Completing the classes O
Electives Humanities II
Total number of contact hours: 30
2 Completing the classes O