2023/2024 Стаціонарне Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Energetyki i Paliw

brak

Studia magistersko-inżynierskie II stopnia na kierunku Energetyka Wodorowa zapewniają gruntowne przygotowanie w zakresie produkcji, magazynowania, przesyłania i użytkowania  wodoru, jak również prowadzenia badań, projektowania i eksploatacji urządzeń oraz systemów energetycznych i procesów technologicznych, w których wykorzystywany jest wodór. W programie studiów znajdują się zagadnienia dotyczące zarówno wiedzy ogólnej, niezbędnej do wykonywania zawodu inżyniera i wiedzy specjalistycznej z obszaru energetyki wodorowej umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu procesów i technologii wodorowych.
To perspektywiczny kierunek, który dzięki otwartemu na zmiany elastycznemu systemowi kształcenia opartemu o modułowość bloków obieralnych oraz uzupełnieniu programu o przedmioty poszerzające horyzonty i kształtujące umiejętności miękkie, przygotowuje absolwenta zarówno do przyszłych wyzwań na rynku pracy jak i kontynuowania kształcenia na poziomie studiów III stopnia. Absolwenci posiadają również podstawy do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Wodór postrzegany jest jako paliwo przyszłości, dlatego kierunek Energetyka Wodorowa wychodzi naprzeciw rosnącym i perspektywicznym potrzebom nowoczesnej innowacyjnej gospodarki wodorowej, której podstawowe założenia i cele wpisują się w krajową i europejską strategię pozyskiwania czystej energii, dekarbonizacji  oraz ochrony klimatu.
Absolwenci kierunku Energetyka Wodorowa mogą pracować jako specjaliści w sektorze paliwowo- energetycznym, transporcie opartym na wodorze, w gazownictwie oraz  przemyśle chemicznym, instytucjach badawczych, biurach projektowych, a także w  firmach prywatnych zajmujących się szeroko rozumianymi technologiami wodorowymi.

Opiekun kierunku: dr inż. Bogdan Samojeden

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 40/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Analiza ryzyka instalacji wodorowych
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
2 Залік O
Inżynieria elektrochemiczna
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3 Іспит O
Magazynowanie i przesył wodoru
Лекція: 24
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
4 Залік O
Metody wytwarzania wodoru
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Termodynamika z transportem ciepła
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 20
6 Іспит O
Układy automatyki i zarzadzania energią w systemach z wykorzystaniem wodoru
Лекція: 14
Проектні заняття: 14
3 Залік O
Wodór i paliwa alternatywne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Wykorzystanie wodoru w przemyśle, energetyce i transporcie
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Ogniwa paliwowe
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 14
2 Іспит O
Przygotowanie do rynku pracy
Лекція: 10
Проектні заняття: 10
1 Залік O
Strategia neutralności klimatycznej
Лекція: 14
Семінарські заняття: 10
1 Залік O
Technologie energetyki odnawialnej
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 8
1 Іспит O
Obieralny blok przedmiotów 2
Сума аудиторних годин: 0
2 Залік O
Przedmioty obieralne Magazynowanie i przesył wodoru
Сума аудиторних годин: 55
6 Залік O
Przedmioty obieralne w języku obcym
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O
Przedmioty obieralne Wykorzystanie wodoru
Сума аудиторних годин: 75
6 Залік O
Przedmioty obieralne Wytwarzanie wodoru
Сума аудиторних годин: 75
6 Залік O
Język obcy B2+
Лекторат: 30
2 Іспит O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Certyfikacja i regulacje prawne w energetyce wodorowej
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 10
1 Іспит O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 20
1 Залік O
Zarządzanie projektami wodorowymi
Лекція: 14
Проектні заняття: 14
2 Залік O
Obieralny blok przedmiotów 3
Сума аудиторних годин: 20
2 Залік O
Obieralny blok przedmiotów HS
Сума аудиторних годин: 56
4 Залік O