A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Energetyki i Paliw

Energetyka Wodorowa

Studia magistersko-inżynierskie II stopnia na kierunku Energetyka Wodorowa zapewniają gruntowne przygotowanie w zakresie produkcji, magazynowania, przesyłania i użytkowania  wodoru, jak również prowadzenia badań, projektowania i eksploatacji urządzeń oraz systemów energetycznych i procesów technologicznych, w których wykorzystywany jest wodór. W programie studiów znajdują się zagadnienia dotyczące zarówno wiedzy ogólnej, niezbędnej do wykonywania zawodu inżyniera i wiedzy specjalistycznej z obszaru energetyki wodorowej umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu procesów i technologii wodorowych.
To perspektywiczny kierunek, który dzięki otwartemu na zmiany elastycznemu systemowi kształcenia opartemu o modułowość bloków obieralnych oraz uzupełnieniu programu o przedmioty poszerzające horyzonty i kształtujące umiejętności miękkie, przygotowuje absolwenta zarówno do przyszłych wyzwań na rynku pracy jak i kontynuowania kształcenia na poziomie studiów III stopnia. Absolwenci posiadają również podstawy do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Wodór postrzegany jest jako paliwo przyszłości, dlatego kierunek Energetyka Wodorowa wychodzi naprzeciw rosnącym i perspektywicznym potrzebom nowoczesnej innowacyjnej gospodarki wodorowej, której podstawowe założenia i cele wpisują się w krajową i europejską strategię pozyskiwania czystej energii, dekarbonizacji  oraz ochrony klimatu.
Absolwenci kierunku Energetyka Wodorowa mogą pracować jako specjaliści w sektorze paliwowo- energetycznym, transporcie opartym na wodorze, w gazownictwie oraz  przemyśle chemicznym, instytucjach badawczych, biurach projektowych, a także w  firmach prywatnych zajmujących się szeroko rozumianymi technologiami wodorowymi.

Opiekun kierunku: dr inż. Bogdan Samojeden

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 40/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza ryzyka instalacji wodorowych
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
2 Zaliczenie O
Inżynieria elektrochemiczna
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Egzamin O
Magazynowanie i przesył wodoru
Wykład: 24
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
4 Zaliczenie O
Metody wytwarzania wodoru
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Termodynamika z transportem ciepła
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
6 Egzamin O
Układy automatyki i zarzadzania energią w systemach z wykorzystaniem wodoru
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
3 Zaliczenie O
Wodór i paliwa alternatywne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Wykorzystanie wodoru w przemyśle, energetyce i transporcie
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ogniwa paliwowe
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
2 Egzamin O
Przygotowanie do rynku pracy
Wykład: 10
Ćwiczenia projektowe: 10
1 Zaliczenie O
Strategia neutralności klimatycznej
Wykład: 14
Zajęcia seminaryjne: 10
1 Zaliczenie O
Technologie energetyki odnawialnej
Wykład: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
1 Egzamin O
Obieralny blok przedmiotów 2
Suma godzin kontaktowych: 0
2 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne Magazynowanie i przesył wodoru
Suma godzin kontaktowych: 55
6 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne w języku obcym
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne Wykorzystanie wodoru
Suma godzin kontaktowych: 75
6 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne Wytwarzanie wodoru
Suma godzin kontaktowych: 75
6 Zaliczenie O
Język obcy B2+
Lektorat: 30
2 Egzamin O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Certyfikacja i regulacje prawne w energetyce wodorowej
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 10
1 Egzamin O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 20
1 Zaliczenie O
Zarządzanie projektami wodorowymi
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
2 Zaliczenie O
Obieralny blok przedmiotów 3
Suma godzin kontaktowych: 20
2 Zaliczenie O
Obieralny blok przedmiotów HS
Suma godzin kontaktowych: 56
4 Zaliczenie O