brak

Zakres tematyczny

Studia obejmują swym zakresem wszystkie podstawowe metody geofizyczne i powiązanie ich z ich zastosowaniem w geologii, górnictwie, poszukiwaniu złóż, geotechnice, inżynierii i ochronie środowiska, budownictwie, archeologii i dziedzinach pokrewnych.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia podyplomowe adresowane są przede wszystkim do osób pracujących w przedsiębiorstwach geologicznych, górniczych, geotechnicznych, archeologicznych, zajmujących się inżynierią i ochroną środowiska oraz osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę o bezinwazyjnych metodach badań przypowierzchniowego ośrodka skalnego.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Sławomir Porzucek, tel.: 12 617-23-54, e-mail: porzucek@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki, tel.: 12 617-23-53, e-mail: gf@geol.agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

Teresa Staszowska, e-mail: spgfs@agh.edu.pl, dr inż. Monika Łój, tel.: 12 617-23-54, e-mail: spgfs@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Radiometria
Лекція: 6
1 Залік O
Podstawy badań sejsmicznych
Лекція: 20
Практичні заняття: 6
6 Іспит O
Sejsmologia i sejsmometria
Лекція: 14
3 Залік O
Metody geoelektryczne
Лекція: 16
Практичні заняття: 4
4 Іспит O
Metoda georadarowa
Лекція: 8
Практичні заняття: 4
2 Залік O
Grawimetria
Лекція: 14
Практичні заняття: 4
4 Іспит O

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Geofizyka otworowa i petrofizyka
Семінар: 26
6 Іспит O
Zastosowania sejsmiki inżynierskiej
Лекція: 16
Практичні заняття: 6
4 Залік O
Geoelektryka inżynierska
Лекція: 12
Практичні заняття: 4
3 Залік O
Mikrograwimetria
Лекція: 8
Практичні заняття: 6
3 Залік O
Magnetometria
Лекція: 14
Практичні заняття: 4
4 Іспит O