A A A
pl | en

Geofizyka stosowana

Zakres tematyczny

Studia obejmują swym zakresem wszystkie podstawowe metody geofizyczne i powiązanie ich z ich zastosowaniem w geologii, górnictwie, poszukiwaniu złóż, geotechnice, inżynierii i ochronie środowiska, budownictwie, archeologii i dziedzinach pokrewnych.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia podyplomowe adresowane są przede wszystkim do osób pracujących w przedsiębiorstwach geologicznych, górniczych, geotechnicznych, archeologicznych, zajmujących się inżynierią i ochroną środowiska oraz osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę o bezinwazyjnych metodach badań przypowierzchniowego ośrodka skalnego.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Sławomir Porzucek, tel.: 12 617-23-54, e-mail: porzucek@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki, tel.: 12 617-23-53, e-mail: gf@geol.agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

Teresa Staszowska, e-mail: spgfs@agh.edu.pl, dr inż. Monika Łój, tel.: 12 617-23-54, e-mail: spgfs@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Radiometria
Wykład: 6
1 Zaliczenie O
Podstawy badań sejsmicznych
Wykład: 20
Zajęcia praktyczne: 6
6 Egzamin O
Sejsmologia i sejsmometria
Wykład: 14
3 Zaliczenie O
Metody geoelektryczne
Wykład: 16
Zajęcia praktyczne: 4
4 Egzamin O
Metoda georadarowa
Wykład: 8
Zajęcia praktyczne: 4
2 Zaliczenie O
Grawimetria
Wykład: 14
Zajęcia praktyczne: 4
4 Egzamin O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geofizyka otworowa i petrofizyka
Konwersatorium: 26
6 Egzamin O
Zastosowania sejsmiki inżynierskiej
Wykład: 16
Zajęcia praktyczne: 6
4 Zaliczenie O
Geoelektryka inżynierska
Wykład: 12
Zajęcia praktyczne: 4
3 Zaliczenie O
Mikrograwimetria
Wykład: 8
Zajęcia praktyczne: 6
3 Zaliczenie O
Magnetometria
Wykład: 14
Zajęcia praktyczne: 4
4 Egzamin O