A A A
pl | en | uk

brak

Zakres tematyczny

Monitoring środowiska, systemy urządzeń ochrony powietrza atmosferycznego i wody, gospodarka odpadami i recykling, ocena stanu środowiska przyrodniczego, podstawy biotechnologii i toksykologii, zastosowanie technik komputerowych w ochronie środowiska, najnowsze przepisy i normy prawne z ich interpretacją, zarządzanie środowiskiem, ekonomia i ekonomika środowiska. Eksploatacja maszyn i urządzeń w aspekcie ochrony środowiska. Aspekty inżynierii ochrony środowiska w przemyśle. ochrona gleby i rekultywacja terenów zdegradowanych.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia są adresowane do przedstawicieli służb ochrony środowiska w zakładach przemysłowych i administracji państwowej i samorządowej oraz nauczycieli. Uczestnikami studiów mogą być absolwenci uczelni technicznych, uniwersytetów i szkół pedagogicznych. Do przedsiębiorcy z każdej branży, który chce działać zgodnie z polskim prawem, dyrektywami unijnymi i w poszanowaniu środowiska naturalnego, pracowników zakładów przemysłowych, firm produkcyjnych, konsultingowych, usługowych, dla osób pracujących w biurach planowania przestrzennego, ośrodkach badawczych oraz dla osób posiadających chęć doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, podnoszenia kwalifikacji lub potrzebujących zmiany swoich kwalifikacji zawodowych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Marian Banaś, prof.AGH, tel.: 12 617 4949, e-mail: mbanas@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, tel.: 12 617 39 22, 12 423 42 98, 12 617 3113, e-mail: szkola@imir.agh.edu.pl; kseiuos@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr Katarzyna Marciniszyn, mgr inż. Barbara Machniewicz, tel.: 12 617 39 22, 12 617 31 13, e-mail: szkola@imir.agh.edu.pl; kseiuos@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Maszyny i urządzenia w ochronie środowiska
Лекція: 8
2 Залік O
Ochrona powietrza
Лекція: 13
4 Залік O
Gospodarka wodna – aspekty prawne i techniczne
Семінар: 19
4 Залік O
Ochrona gleby i rekultywacja terenów zdegradowanych
Лекція: 8
2 Залік O

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Gospodarka odpadami - aspekty prawne i techniczne
Семінар: 25
8 Залік O
Zarządzanie i ekonomia w ochronie środowiska
Лекція: 18
4 Залік O
Odnawialne źródła energii
Лекція: 18
4 Залік O
Informatyka w ochronie środowiska
Семінар: 8
2 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 5
2 Іспит O