A A A
pl | en

Techniczne i administracyjne aspekty ochrony i inżynierii środowiska

Zakres tematyczny

Monitoring środowiska, systemy urządzeń ochrony powietrza atmosferycznego i wody, gospodarka odpadami i recykling, ocena stanu środowiska przyrodniczego, podstawy biotechnologii i toksykologii, zastosowanie technik komputerowych w ochronie środowiska, najnowsze przepisy i normy prawne z ich interpretacją, zarządzanie środowiskiem, ekonomia i ekonomika środowiska. Eksploatacja maszyn i urządzeń w aspekcie ochrony środowiska. Aspekty inżynierii ochrony środowiska w przemyśle. ochrona gleby i rekultywacja terenów zdegradowanych.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia są adresowane do przedstawicieli służb ochrony środowiska w zakładach przemysłowych i administracji państwowej i samorządowej oraz nauczycieli. Uczestnikami studiów mogą być absolwenci uczelni technicznych, uniwersytetów i szkół pedagogicznych. Do przedsiębiorcy z każdej branży, który chce działać zgodnie z polskim prawem, dyrektywami unijnymi i w poszanowaniu środowiska naturalnego, pracowników zakładów przemysłowych, firm produkcyjnych, konsultingowych, usługowych, dla osób pracujących w biurach planowania przestrzennego, ośrodkach badawczych oraz dla osób posiadających chęć doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, podnoszenia kwalifikacji lub potrzebujących zmiany swoich kwalifikacji zawodowych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Marian Banaś, prof.AGH, tel.: 12 617 4949, e-mail: mbanas@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, tel.: 12 617 39 22, 12 423 42 98, 12 617 3113, e-mail: szkola@imir.agh.edu.pl; kseiuos@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr Katarzyna Marciniszyn, mgr inż. Barbara Machniewicz, tel.: 12 617 39 22, 12 617 31 13, e-mail: szkola@imir.agh.edu.pl; kseiuos@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gospodarka wodna – aspekty prawne i techniczne
Konwersatorium: 19
4 Zaliczenie O
Maszyny i urządzenia w ochronie środowiska
Wykład: 8
2 Zaliczenie O
Ochrona gleby i rekultywacja terenów zdegradowanych
Wykład: 8
2 Zaliczenie O
Ochrona powietrza
Wykład: 13
4 Zaliczenie O
Podstawowe zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska
Wykład: 28
8 Zaliczenie O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gospodarka odpadami - aspekty prawne i techniczne
Konwersatorium: 25
8 Zaliczenie O
Informatyka w ochronie środowiska
Konwersatorium: 8
2 Zaliczenie O
Odnawialne źródła energii
Wykład: 18
4 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 5
2 Egzamin O
Zarządzanie i ekonomia w ochronie środowiska
Wykład: 18
4 Zaliczenie O