brak

Zakres tematyczny

Studia swym zakresem obejmują zagadnienia związane z projektowaniem sieci i instalacji gazowych wodnych i kanalizacyjnych.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, zajmujących się problematyką wykorzystania paliw gazowych, budowy gazociągów i wodociągów, oraz projektowaniem i eksploatacją instalacji i sieci gazowych, wodnych i kanalizacyjnych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Jacek Blicharski, prof. AGH, tel.: 012 617 20 85, e-mail: jblich@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, tel.: 012 617 20 85, e-mail: jblich@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Małgorzata Formela, tel.: 012 617 22 05, e-mail: mformela@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Budownictwo
Лекція: 25
3 Іспит O
Geoinżynieria
Лекція: 10
1 Залік O
Termodynamika gazu ziemnego
Лекція: 10
3 Іспит O
Podstawy projektowania i obliczenia hydrauliczne
Лекція: 5
Аудиторні заняття: 5
Лабораторні заняття: 5
3 Залік O
Projektowanie, budowa i rehabilitacja techniczna rurociągów z wykorzystaniem technologii bezwykopowych
Лекція: 10
2 Залік O
Projektowanie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 10
4 Іспит O

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Pomiary przepływu płynów w rurociągach
Лекція: 10
2 Залік O
Prawo budowlane, gospodarcze i ochrona środowiska
Лекція: 10
2 Залік O
Projektowanie instalacji na gaz płynny
Лекція: 10
Проектні заняття: 5
3 Залік O
Projektowanie sieci i instalacji gazowych i systemów wentylacyjnych
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 10
4 Іспит O
Użytkowanie gazu ziemnego
Лекція: 10
2 Залік O
Seminarium dotyczące przygotowania referatu końcowego
Семінарські заняття: 10
2 Залік O
Zajęcia terenowe
Польові заняття: 15
2 Залік O