A A A
pl | en
2022/2023 Full-time studies postgraduate Faculty of Drilling, Oil and Gas

Gas Engineering – Gas, Water and Sewage Systems

Zakres tematyczny

Studia swym zakresem obejmują zagadnienia związane z projektowaniem sieci i instalacji gazowych wodnych i kanalizacyjnych.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, zajmujących się problematyką wykorzystania paliw gazowych, budowy gazociągów i wodociągów, oraz projektowaniem i eksploatacją instalacji i sieci gazowych, wodnych i kanalizacyjnych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Jacek Blicharski, prof. AGH, tel.: 012 617 20 85, e-mail: jblich@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, tel.: 012 617 20 85, e-mail: jblich@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Małgorzata Formela, tel.: 012 617 22 05, e-mail: mformela@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Civil Engineering
Lectures: 25
3 Exam O
Geoengineering
Lectures: 10
1 Completing the classes O
Thermodynamics of natural gas
Lectures: 10
3 Exam O
Fundamentals of design and hydraulic calculations
Lectures: 5
Auditorium classes: 5
Laboratory classes: 5
3 Completing the classes O
Design, construction and technical rehabilitation of pipelines using trenchless technologies
Lectures: 10
2 Completing the classes O
Designing gas networks and installations and ventilation systems
Lectures: 20
Auditorium classes: 10
4 Exam O

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Measurements of fluid flow in pipelines
Lectures: 10
2 Completing the classes O
Construction, economic law and environmental protection
Lectures: 10
2 Completing the classes O
Designing liquefied gas installations
Lectures: 10
Project classes: 5
3 Completing the classes O
Designing gas networks and installations and ventilation systems
Lectures: 15
Auditorium classes: 10
4 Exam O
Usage of natural gas
Lectures: 10
2 Completing the classes O
Final paper preparation seminar
Seminars: 10
2 Completing the classes O
Field classes
Fieldwork: 15
2 Completing the classes O