A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa jest uzyskanie przez absolwenta umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii materiałowej oraz nauki o ceramicznych, polimerowych i kompozytowych materiałach inżynierskich. Program studiów I stopnia został ułożony w taki sposób, aby przekazać studentom podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej inżynierii materiałowej. W oparciu o znajomość kryteriów doboru materiałów oraz technologii wytwarzania i kształtowania ich właściwości, absolwent dysponuje wiedzą z zakresu projektowania materiałowego różnych produktów, metod kształtowania i badania struktury i właściwości materiałów, a także technologii ich wytwarzania. Absolwent naszego Wydziału jest przygotowany do pracy w przemyśle opartym na materiałach kompozytowych, biomateriałach, nanomateriałach, materiałach dla elektroniki, materiałach dla ochrony przed korozją i dla ochrony środowiska. Absolwenci kierunku Inżynieria Materiałowa są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki np. w branży motoryzacyjnej, lotniczej, budowlanej, chemicznej i kosmetycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki może poszczycić się ścisłą współpracą z licznymi zakładami przemysłowymi do których należą m.in.: SGL Group – The Carbon Company, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel”, Ceramika Paradyż, Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”, Huta Szkła „Pilkington Polska”, Cementownia „Ożarów”, Grupa Lafarge, Górażdże Cement, Cemex Polska, Ferrocarbo, Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież”.

Kierunek Inżynieria Materiałowa corocznie znajduje się na czołowych miejscach Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”. Zdecydowana większość naszych absolwentów znajduje pracę zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa absolwent ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym samym kierunku (mobilność pionowa).

Opiekun kierunku: dr hab. Bartosz Handke, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 150/2020 z dnia 29 maja 2020 r.,
zmieniony Uchwałą Senatu nr 30/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3.0 Залік O
Комп'ютерна інженерна графіка
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 30
1.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 60
10.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 30
9.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 O
Сума аудиторних годин: 150
11.0 O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекторат: 30
- O
Семінарські заняття: 30
1.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Основи механіки та конструкції машин
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
5.0 Залік O
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
7.0 Іспит O
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 30
8.0 Іспит O
Лекція: 45
Семінарські заняття: 45
7.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекторат: 45
- O
Семінарські заняття: 30
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
Семінарські заняття: 30
8.0 Іспит O
Лекція: 30
Польові заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Семінарські заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекторат: 60
5.0 O
Семінарські заняття: 30
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Семінарські заняття: 60
4.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
Семінарські заняття: 30
3.0 Залік O
Семінарські заняття: 30
1.0 Залік O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 60
Семінарські заняття: 30
4.0 O
Семінарські заняття: 30
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
4.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 60
3.0 Залік O
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3.0 Іспит O
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 Залік O
Дипломний проект: 0
15.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором