A A A
pl | en | uk
2022/2023 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Materials Science and Ceramics

Materials Science

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa jest uzyskanie przez absolwenta umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii materiałowej oraz nauki o ceramicznych, polimerowych i kompozytowych materiałach inżynierskich. Program studiów I stopnia został ułożony w taki sposób, aby przekazać studentom podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej inżynierii materiałowej. W oparciu o znajomość kryteriów doboru materiałów oraz technologii wytwarzania i kształtowania ich właściwości, absolwent dysponuje wiedzą z zakresu projektowania materiałowego różnych produktów, metod kształtowania i badania struktury i właściwości materiałów, a także technologii ich wytwarzania. Absolwent naszego Wydziału jest przygotowany do pracy w przemyśle opartym na materiałach kompozytowych, biomateriałach, nanomateriałach, materiałach dla elektroniki, materiałach dla ochrony przed korozją i dla ochrony środowiska. Absolwenci kierunku Inżynieria Materiałowa są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki np. w branży motoryzacyjnej, lotniczej, budowlanej, chemicznej i kosmetycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki może poszczycić się ścisłą współpracą z licznymi zakładami przemysłowymi do których należą m.in.: SGL Group – The Carbon Company, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel”, Ceramika Paradyż, Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”, Huta Szkła „Pilkington Polska”, Cementownia „Ożarów”, Grupa Lafarge, Górażdże Cement, Cemex Polska, Ferrocarbo, Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież”.

Kierunek Inżynieria Materiałowa corocznie znajduje się na czołowych miejscach Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”. Zdecydowana większość naszych absolwentów znajduje pracę zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa absolwent ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym samym kierunku (mobilność pionowa).

Opiekun kierunku: dr hab. Bartosz Handke, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 150/2020 z dnia 29 maja 2020 r.,
zmieniony Uchwałą Senatu nr 30/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Chemistry
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
Introduction to physics
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
3 Assessment O
Комп'ютерна інженерна графіка
Lecture: 15
Project classes: 30
4 Assessment O
Propedeutyka nauk materiałowych
Lecture: 30
1 Assessment O
Information technology
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Wstęp do matematyki
Lecture: 30
Auditorium classes: 60
10 Exam O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 30
9 Exam O
Statistics
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Matematyka kurs
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Chemistry
Total number of contact hours: 150
11 Exam O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Język obcy
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Przedmioty obieralne - humanizujące (Af)
Seminars: 30
1 Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Basics of mechanics and machine construction
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
Seminars: 15
5 Assessment O
Chemia organiczna
Lecture: 30
Seminars: 30
7 Exam O
Physical chemistry
Lecture: 45
Laboratory classes: 30
Seminars: 30
8 Exam O
Crystallography and crystallochemistry
Lecture: 45
Seminars: 45
7 Exam O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Język obcy
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy
Seminars: 30
2 Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Materials science
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
Seminars: 30
8 Exam O
Introduction to ceramics and materials science
Lecture: 30
Fieldwork: 30
3 Assessment O
Elektrotechnika z elektroniką
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Fizykochemia ciała stałego
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Seminars: 30
5 Exam O
Informatyka
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Język obcy
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr letni
Seminars: 30
2 Assessment O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
-
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
Seminars: 15
6 Exam O
Nanomaterials and Nanotechnology
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Transport masy i ciepła
Lecture: 30
Seminars: 30
4 Assessment O
Methods of chemical composition analysis
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
6 Exam O
Elektrochemia ciała stałego
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy
Seminars: 60
4 Assessment O

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ceramic materials
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
Seminars: 15
5 Exam O
Materiały kompozytowe
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
Seminars: 15
5 Exam O
Polymer materials
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
Seminars: 15
5 Exam O
Projektowanie materiałowe i komputerowa nauka o materiałach
Lecture: 30
Project classes: 15
Seminars: 30
3 Assessment O
Bezpieczeństwo techniczne
Seminars: 30
1 Assessment O
Industrial training
Practical placement: 0
4 Assessment O
Materiały i Technologie
Lecture: 60
Seminars: 30
4 Assessment O
Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr letni
Seminars: 30
3 Assessment O

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Materiały metaliczne
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
Seminars: 15
4 Exam O
Materials research methods
Laboratory classes: 60
3 Assessment O
Quality management
Lecture: 15
Seminars: 15
1 Assessment O
Protection against corrosion
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
3 Exam O
Seminarium inżynierskie
Seminars: 15
1 Assessment O
Ochrona własności intelektualnej
Seminars: 15
1 Assessment O
Wstęp do filozofii przyrody
Lecture: 30
2 Assessment O
Final Project
Diploma project: 0
15 Assessment O