A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Kierunek Inżynieria Metali jest ściśle związany z dyscypliną Inżynieria Materiałowa i stanowi kontynuację wieloletniej tradycji kształcenia na kierunku o takiej nazwie na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (dawniej Metalurgii i Inżynierii Materiałowej). Program studiów I stopnia został opracowany w taki sposób, aby przekazać studentom wiedzę ogólną, niezbędną do wykonywania zawodu inżynieria, poszerzoną wiedzę w zakresie tworzyw metalicznych oraz umiejętności i kompetencje umożliwiające samodzielne rozwiązywanie zadań inżynierskich.

Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem różnych materiałów inżynierskich, w tym stosowanych w motoryzacji, energetyce i lotnictwie.

Jako sukcesor kierunku Inżynieria Materiałowa, kierunek Inżynieria  Metali czerpie z najlepszych doświadczeń, tradycji i potencjału kadry naukowo-dydaktycznej oraz infrastruktury umożliwiającej prowadzenie kształcenia i badań naukowych na najwyższym poziomie.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Adam Kruk, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 15/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
Лабораторні заняття: 14
9.0 Іспит O
Лекція: 28
2.0 Залік O
Математика I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 60
10.0 Іспит O
Лекція: 14
1.0 Залік O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 28
3.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
5.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
4.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 30
7.0 Іспит O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Математика II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 28
2.0 O
Лекторат: 30
- O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 42
Лабораторні заняття: 36
7.0 Іспит O
Лекція: 14
Проектні заняття: 28
5.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
5.0 Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 28
3.0 O
Лекторат: 45
- O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
5.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекторат: 60
5.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 126
12.0 O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
3.0 Іспит O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
2.0 Залік O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
2.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
2.0 Залік O
Лекція: 14
Проектні заняття: 28
3.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
3.0 Іспит O
Лекція: 14
Семінарські заняття: 28
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 168
12.0 O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
3.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
3.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 126
12.0 O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
3.0 Іспит O
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором