A A A
pl | en
2022/2023 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science

Metals Engineering

Kierunek Inżynieria Metali jest ściśle związany z dyscypliną Inżynieria Materiałowa i stanowi kontynuację wieloletniej tradycji kształcenia na kierunku o takiej nazwie na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (dawniej Metalurgii i Inżynierii Materiałowej). Program studiów I stopnia został opracowany w taki sposób, aby przekazać studentom wiedzę ogólną, niezbędną do wykonywania zawodu inżynieria, poszerzoną wiedzę w zakresie tworzyw metalicznych oraz umiejętności i kompetencje umożliwiające samodzielne rozwiązywanie zadań inżynierskich.

Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem różnych materiałów inżynierskich, w tym stosowanych w motoryzacji, energetyce i lotnictwie.

Jako sukcesor kierunku Inżynieria Materiałowa, kierunek Inżynieria  Metali czerpie z najlepszych doświadczeń, tradycji i potencjału kadry naukowo-dydaktycznej oraz infrastruktury umożliwiającej prowadzenie kształcenia i badań naukowych na najwyższym poziomie.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Adam Kruk, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 15/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
General chemistry
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
Laboratory classes: 14
9 Exam O
Engineering of materials
Lecture: 28
2 Assessment O
Mathematics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 60
10 Exam O
Patent law and protection of intellectual property
Lecture: 14
1 Assessment O
Information technology
Lecture: 14
Laboratory classes: 28
3 Assessment O
Introduction to physics
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
5 Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical chemistry
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
4 Exam O
Electrical engineering and electronics
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
4 Assessment O
Physics of metals
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 30
7 Exam O
Crystallography
Lecture: 14
Auditorium classes: 28
4 Exam O
Mathematics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Statistics
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Przedmiot obieralny HES I
Total number of contact hours: 28
2 Assessment O
Język obcy
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Continuum mechanics
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
5 Exam O
Materials Science
Lecture: 42
Laboratory classes: 36
7 Exam O
Fundamentals of engineering design
Lecture: 14
Project classes: 28
5 Assessment O
Metallurgical technologies
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
5 Assessment O
Thermodynamics of metals and alloys
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
5 Assessment O
Przedmiot obieralny HES II
Total number of contact hours: 28
3 Assessment O
Język obcy do wyboru
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Graphics engineering
Lecture: 28
Project classes: 28
4 Assessment O
Powder metallurgy
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Foundry methods
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Metal forming processes
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4 Exam O
Mechnical properties of materials
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
5 Exam O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Quality management
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
4 Assessment O
Język obcy (do wyboru) z egzaminem na poziomie B-2
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Blok obieralny w sem. 5
Total number of contact hours: 126
12 Assessment O
Surface engineering
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
3 Exam O
Ceramic materials
Lecture: 14
Laboratory classes: 14
2 Assessment O
Non-ferrous metals
Lecture: 14
Laboratory classes: 14
2 Assessment O
Polymers and composites
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
2 Assessment O
Computer Aided Design CAD
Lecture: 14
Project classes: 28
3 Assessment O
Welding and cutting technologies
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
3 Exam O
Obcojęzyczny przedmiot obieralny
Lecture: 14
Seminars: 28
3 Assessment O

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Blok obieralny w sem. 6
Total number of contact hours: 168
12 Assessment O
Physical metallurgy of iron alloys
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
Project classes: 14
4 Exam O
Research methods of materials
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
3 Exam O
Metrology and data description
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
3 Assessment O
Heat treatment
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Practice 4 weeks
Practical placement: 0
4 Assessment O

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Blok obieralny w sem. 7
Total number of contact hours: 126
12 Assessment O
Materials for Energy Systems and Aeronautics
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
3 Exam O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Assessment O