A A A
pl | en | uk
2022/2023 Стаціонарне Studia inżynierskie I stopnia Wydział Energetyki i Paliw

brak

Kierunek Nowoczesne Technologie Paliwowe będący połączeniem klasycznych i ciągle doskonalonych kierunków kształcenia z innowacyjnym podejściem do zagadnień racjonalnego i innowacyjnego wykorzystania pierwotnych nośników energii z ograniczeniem do minimum negatywnego wpływu przemysłu paliwowo-energetycznego na środowisko jest odpowiedzią na oczekiwania sektora paliwowo – energetycznego. Sektor ten bowiem stoi przed bardzo trudnym wyzwaniem połączenia efektywnej produkcji energii z racjonalną minimalizacją oddziaływania stosowanych technologii na środowisko. Studia na kierunku Nowoczesne Technologie Paliwowe zapewniają przygotowanie absolwenta do prowadzenia badań, projektowania, realizacji i rozwijania procesów technologicznych w przemyśle. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania zadań technologicznych w przemyśle chemicznym, energetyce zawodowej, gazownictwie, sektorze paliwowym, instytucjach związanych z szeroko pojętą problematyką gospodarki cieplnej i ochrony środowiska, do pracy w ośrodkach badawczo-rozwojowych, technologicznych instytucjach badawczych, biurach projektowych, jednostkach administracji państwowej i terenowych organach samorządowych zajmujących się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, ochroną środowiska i efektywnym wykorzystaniem energii. Absolwent przygotowany będzie również do uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 118/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 31/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok HS semestr 1
Лекція: 30
2 Залік O
Technologie informacyjne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Комп'ютерна інженерна графіка
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
7 Іспит O
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Blok sem 1 - Elementy
Семінар: 30
2 Залік O
Zaawansowane technologie paliwowe
Лекція: 30
2 Залік O
Chemia ogólna i nieorganiczna I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok HS semestr 2
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Język obcy (JO1) semestr 2
Лекторат: 30
- Залік O
Chemia analityczna
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
3 Залік O
Fizyka II
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
7 Іспит O
Matlab + podstawy programowania
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Chemia ogólna i nieorganiczna II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Математика II
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
7 Іспит O
Podstawy konstrukcji maszyn
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język obcy (JO1) semestr 3
Лекторат: 45
- Залік O
Chemia organiczna I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Fizykochemia paliw
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6 Іспит O
Wstęp do metod numerycznych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Budowa oraz podstawowe właściwości materiałów
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6 Іспит O
Przygotowanie raportów, publikacji i prezentacji multimedialnych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Podstawy elektrotechniki i automatyki
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język obcy (JO1) semestr 4
Лекторат: 60
5 Іспит O
Chemia organiczna II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 45
9 Іспит O
Chemiczne aspekty zmian klimatu
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Eksperymentalna chemia fizyczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 45
9 Іспит O
Statystyka dla inżynierów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Termodynamika techniczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Ścieżki dyplomowania
Сума аудиторних годин: 210
19 Залік O
Inżynieria procesowa (pęd i masa)
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
4 Іспит O
Energia przyszłości
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
2 Залік O
Analiza instrumentalna
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
Семінарські заняття: 15
3 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Ścieżki dyplomowania
Сума аудиторних годин: 195
14 Залік O
Blok JO specjalistyczny
Сума аудиторних годин: 45
3 Залік O
Wymiana ciepła w procesach technologicznych
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Procesy spalania
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Kataliza procesowa
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
3 Залік O

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 6
1 Залік O
Ścieżki dyplomowania
Сума аудиторних годин: 160
12 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
15 Залік O
Wizyty studyjne
Польові заняття: 30
2 Залік O