A A A
pl | en | uk
2022/2023 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Energy and Fuels

Modern Fuel Technologies

Kierunek Nowoczesne Technologie Paliwowe będący połączeniem klasycznych i ciągle doskonalonych kierunków kształcenia z innowacyjnym podejściem do zagadnień racjonalnego i innowacyjnego wykorzystania pierwotnych nośników energii z ograniczeniem do minimum negatywnego wpływu przemysłu paliwowo-energetycznego na środowisko jest odpowiedzią na oczekiwania sektora paliwowo – energetycznego. Sektor ten bowiem stoi przed bardzo trudnym wyzwaniem połączenia efektywnej produkcji energii z racjonalną minimalizacją oddziaływania stosowanych technologii na środowisko. Studia na kierunku Nowoczesne Technologie Paliwowe zapewniają przygotowanie absolwenta do prowadzenia badań, projektowania, realizacji i rozwijania procesów technologicznych w przemyśle. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania zadań technologicznych w przemyśle chemicznym, energetyce zawodowej, gazownictwie, sektorze paliwowym, instytucjach związanych z szeroko pojętą problematyką gospodarki cieplnej i ochrony środowiska, do pracy w ośrodkach badawczo-rozwojowych, technologicznych instytucjach badawczych, biurach projektowych, jednostkach administracji państwowej i terenowych organach samorządowych zajmujących się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, ochroną środowiska i efektywnym wykorzystaniem energii. Absolwent przygotowany będzie również do uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 118/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 31/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Block HS semester 1
Lecture: 30
2 Assessment O
Information technology
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Комп'ютерна інженерна графіка
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O
Mathematics I
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
7 Exam O
Physics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Technical mechanics and strength of materials
Lecture: 30
Project classes: 15
2 Assessment O
Block sem 1 - Elements
Conversation seminar: 30
2 Assessment O
Zaawansowane technologie paliwowe
Lecture: 30
2 Assessment O
General and inorganic chemistry I
Lecture: 45
Auditorium classes: 30
5 Exam O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Block HS semester 2
Total number of contact hours: 30
3 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Foreign language (JO1) semester 2
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Chemia analityczna
Lecture: 15
Laboratory classes: 45
3 Assessment O
Physics II
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
7 Exam O
Matlab + podstawy programowania
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
General and inorganic chemistry II
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Mathematics II
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
7 Exam O
Bases of machine construction
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
2 Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Foreign language (JO1) semester 3
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Organic chemistry I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Physicochemistry of fuels
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Wstęp do metod numerycznych
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Budowa oraz podstawowe właściwości materiałów
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Przygotowanie raportów, publikacji i prezentacji multimedialnych
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Basics of electrical engineering and automation
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Foreign language (JO1) semester 4
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Chemia organiczna II
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 45
9 Exam O
Chemiczne aspekty zmian klimatu
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Experimental physical chemistry
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 45
9 Exam O
Statistics for engineers
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Technical Thermodynamics
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Assessment O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma tracks
Total number of contact hours: 210
19 Assessment O
Process engineering (momentum and mass)
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Seminars: 15
4 Exam O
Energia przyszłości
Lecture: 15
Project classes: 30
2 Assessment O
Instrumental analysis
Lecture: 15
Laboratory classes: 45
Seminars: 15
3 Assessment O

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma tracks
Total number of contact hours: 195
14 Assessment O
Block FL technical
Total number of contact hours: 45
3 Assessment O
Wymiana ciepła w procesach technologicznych
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Industrial internship
Practical placement: 0
4 Assessment O
Combustion processes
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Kataliza procesowa
Lecture: 30
Seminars: 30
3 Assessment O

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma seminary
Seminars: 6
1 Assessment O
Diploma tracks
Total number of contact hours: 160
12 Assessment O
Diploma project
Diploma project: 0
15 Assessment O
Study visits
Fieldwork: 30
2 Assessment O