A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

MIKRO- I NANOTECHNOLOGIE W BIOFIZYCE

Kierunek Mikro- i Nanotechnologie w biofizyce zorientowany jest na kształcenie w zakresie technologii, rozumianej jako ogół procesów związanych z wytwarzaniem, charakteryzacją i modelowaniem właściwości materiałów o rozmiarach sub-mikronowych. Materiały takie znajdują coraz szersze zastosowanie w nowoczesnej inżynierii (bio)materiałowej, ochronie środowiska, a także w różnych gałęziach przemysłu (m.in.: elektronicznego, energetycznego, farmaceutycznego, medycznego, spożywczego). Absolwenci kierunku mogą starać się o pracę w różnorodnych branżach, dla których istotą działania jest m.in. przetwórstwo materiałów, mechanika precyzyjna, optyka, elektronika, kontrola struktury materii na poziomie molekularnym, otrzymywanie cienkich warstw oraz mikro- i/lub nano- (bio)struktur o zadanych własnościach (np. elektrycznych, magnetycznych, optycznych, mechanicznych, redoksowych, antyoksydacyjnych) w celu wytwarzania (bio)sensorów i (bio)nośników, praca z urządzeniami wysokiej próżni, obsługa zaawansowanej aparatury do badań fizycznych i/lub chemicznych czy też modelowanie i umiejętności informatyczne. W większości są to oczekiwania pracodawców wobec zawodu nanotechnologa, w Polsce wprowadzonego w 2015 r. Obecnie zapotrzebowanie pracodawców, również zagranicznych, znacznie przewyższa liczbę pracowników z takimi kwalifikacjami, co potwierdzają targi przemysłowe ITM Polska, które pokazują, że zawód nanotechnolog jest deficytowy. Kierunek wychodzi naprzeciw rosnącym i zmiennym potrzebom innowacyjnego sektora biznesowego oraz naukowego skupionego wokół nanotechnologii i zaawansowanych technologii, do których zaliczają się m.in. nanomateriały, nanoelektronika, nanofotonika, nanobiotechnologie, czy nanomedycyna, nanofarmacja, wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Opiekun kierunku: dr hab. Renata Szymańska

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 71/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 94/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 12/2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika i fizyka statystyczna
Лекція: 60
Аудиторні заняття: 60
10.0 Іспит O
Matematyka 1
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
7.0 Іспит O
Matematyczne metody fizyki
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
7.0 Іспит O
Wprowadzenie do informatyki
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6.0 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Elektromagnetyzm i optyka
Лекція: 60
Аудиторні заняття: 60
9.0 Іспит O
Matematyka 2
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
7.0 Іспит O
Podstawy chemii
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 30
7.0 Іспит O
Statystyka
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
5.0 Залік O
Wprowadzenie do biomechaniki
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy B2
Лекторат: 30
- O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wstęp do fizyki kwantowej
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Laboratorium fizyczne 1
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Matematyka 3
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
6.0 Іспит O
Chemia organiczna z elementami biochemii
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
5.0 Іспит O
Biofizyka procesów życiowych
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
Семінар: 15
4.0 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy B2
Лекторат: 45
- O
Pakiet obliczeniowy MATLAB i jego zastosowania
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Залік O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Laboratorium fizyczne 2
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Wprowadzenie do elektroniki
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Wstęp do fizyki materiałów polimerowych
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 10
Семінарські заняття: 10
3.0 Залік O
Biofizyka
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5.0 Іспит O
Podstawy biotechnologii
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 10
2.0 Залік O
Procesy transportu w środowisku
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Język obcy B2 (E)
Лекторат: 60
5.0 O
Moduły obieralne MNB1.4
Сума аудиторних годин: 55
7.0 O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wstęp do cyfrowego przetwarzania sygnałów
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Laboratorium elektroniczne
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Wprowadzenie do nanotechnologii
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
Семінар: 15
7.0 Залік O
Mikrotomografia
Лекція: 22
Лабораторні заняття: 15
Семінар: 8
4.0 Залік O
Biofizyka organizmów autotroficznych
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 10
2.0 Залік O
Moduły obieralne MNB1.5
Сума аудиторних годин: 145
10.0 O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Struktura elektronowa fazy skondensowanej
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Bioenergetyka i bionika
Лекція: 30
Семінарські заняття: 15
4.0 Залік O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
6.0 Залік O
Przedmioty obieralne HES (HS) I
Лекція: 30
2.0 O
Przedmioty obieralne HES (E) I
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 O
Moduły obieralne MNB1.6
Сума аудиторних годин: 145
11.0 O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
Moduły obieralne MNB1.7
Сума аудиторних годин: 180
15.0 O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором