2020/2021 Niestacjonarne Studia licencjackie I stopnia Wydział Zarządzania

brak

Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze analityki danych w organizacjach przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Kształcenie trwa sześć semestrów zakończonych uzyskaniem tytułu licencjata, w ramach których przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności otoczenia. Informatyka i Ekonometria to kierunek, który przygotowuje studentów do wykonywania w przyszłości obowiązków analityka danych w organizacjach, w których stosuje się narzędzia informatyczne, matematyczne, statystyczne, ekonometryczne. Umożliwia nabycie umiejętności zarządzania sieciami, budowania prostych aplikacji w językach strukturalnych, obiektowych i skryptowych, budowania i identyfikacji modeli matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych dla potrzeb analizy danych i prognozowania. Absolwent studiów I stopnia (licencjat) kierunku Informatyka i Ekonometria Wydziału Zarządzania AGH jest przygotowany do wykonywania obowiązków analityka danych w przedsiębiorstwach i organizacjach, a także specjalisty w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych wspomagających decyzje zarządcze oraz ekonomiczne. Absolwent dysponuje podstawową wiedzą merytoryczną z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, zna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej. Absolwent posiada wiedzę na temat dostępnych rozwiązań teleinformatycznych oraz środków zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Posiada on również umiejętności zarządzania sieciami, budowania prostych aplikacji w językach strukturalnych, obiektowych i skryptowych, rozszerzających funkcjonalność systemów informatycznych zarządzania, budowania i identyfikacji modeli matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych dla potrzeb analizy danych i prognozowania. Podstawową kompetencją absolwenta jest biegłe posługiwanie się narzędziami informatycznymi, pozwalającymi budować i rozbudowywać informatyczne systemy wspomagania decyzji oraz pakiety obliczeniowe związane ze standardową analityką danych (w oparciu o dostępne modele ekonometryczne). Po ukończeniu studiów I stopnia Informatyki i Ekonometrii Wydział oferuje ich kontynuację na studiach II stopnia (magisterskich) na tym samym kierunku, gwarantując pogłębienie zdobytej wiedzy i szersze jej wykorzystanie w praktyce biznesowej.

Opiekun kierunku: dr inż. Bartłomiej Gaweł

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 116/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 152/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лінійна алгебра
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
3 Залік O
Algorytmy i podstawy logiki
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
3 Залік O
Podstawy ekonomii
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 14
6 Іспит O
Podstawy zarządzania
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 14
6 Іспит O
Prawo gospodarcze
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 8
3 Залік O
Rachunek różniczkowy
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
6 Іспит O
Technologie informacyjne
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
3 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Bazy danych
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 14
4 Іспит O
Języki skryptowe
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
3 Залік O
Programowanie komputerów
Лекція: 8
Проектні заняття: 14
4 Залік O
Rachunek całkowy i równania różnicowe
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 14
4 Іспит O
Statystyka opisowa i ekonomiczna
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 8
Проектні заняття: 8
6 Іспит O
Grupa obieralna (2 semestr IiE)
Сума аудиторних годин: 48
9 Залік O
Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (1/3)
Лекторат: 15
- Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Finanse i rachunkowość
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
6 Іспит O
Programowanie obiektowe
Лекція: 8
Проектні заняття: 14
4 Іспит O
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 8
Проектні заняття: 8
6 Іспит O
Управління проєктами
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
Проектні заняття: 8
4 Залік O
Grupa obieralna (3 semestr IiE)
Сума аудиторних годин: 48
9 Залік O
Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (2/3)
Лекторат: 30
- Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Badania operacyjne
Лекція: 8
Проектні заняття: 14
4 Іспит O
Ekonometria
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 14
5 Іспит O
Elementy sztucznej inteligencji
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
2 Залік O
Metody nieparametryczne w statystyce
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
2 Залік O
Techniki internetowe
Лекція: 8
Проектні заняття: 14
3 Іспит O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Grupa obieralna (4 semestr IiE)
Сума аудиторних годин: 32
6 Залік O
Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (3/3)
Лекторат: 30
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Analiza i projektowanie systemów informatycznych
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 8
Проектні заняття: 8
5 Іспит O
Informatyka ekonomiczna
Тренінги: 14
2 Залік O
Inteligencja obliczeniowa
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
3 Іспит O
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
2 Залік O
Ochrona własności intelektualnej
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
2 Залік O
Seminarium dyplomowe - wprowadzenie do badań naukowych
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
2 Залік O
Statystyczna analiza danych
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
3 Залік O
Grupa obieralna (5 semestr IiE)
Сума аудиторних годин: 64
12 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
10 Залік O
Moduły obieralne w j. obcym - IiE 1 stopień
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
4 Залік O
Grupa obieralna (6 semestr IiE)
Сума аудиторних годин: 80
15 Залік O