A A A
pl | en
2020/2021 Niestacjonarne Studia licencjackie I stopnia Faculty of Management

Information Technology and Econometrics

Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze analityki danych w organizacjach przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Kształcenie trwa sześć semestrów zakończonych uzyskaniem tytułu licencjata, w ramach których przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności otoczenia. Informatyka i Ekonometria to kierunek, który przygotowuje studentów do wykonywania w przyszłości obowiązków analityka danych w organizacjach, w których stosuje się narzędzia informatyczne, matematyczne, statystyczne, ekonometryczne. Umożliwia nabycie umiejętności zarządzania sieciami, budowania prostych aplikacji w językach strukturalnych, obiektowych i skryptowych, budowania i identyfikacji modeli matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych dla potrzeb analizy danych i prognozowania. Absolwent studiów I stopnia (licencjat) kierunku Informatyka i Ekonometria Wydziału Zarządzania AGH jest przygotowany do wykonywania obowiązków analityka danych w przedsiębiorstwach i organizacjach, a także specjalisty w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych wspomagających decyzje zarządcze oraz ekonomiczne. Absolwent dysponuje podstawową wiedzą merytoryczną z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, zna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej. Absolwent posiada wiedzę na temat dostępnych rozwiązań teleinformatycznych oraz środków zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Posiada on również umiejętności zarządzania sieciami, budowania prostych aplikacji w językach strukturalnych, obiektowych i skryptowych, rozszerzających funkcjonalność systemów informatycznych zarządzania, budowania i identyfikacji modeli matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych dla potrzeb analizy danych i prognozowania. Podstawową kompetencją absolwenta jest biegłe posługiwanie się narzędziami informatycznymi, pozwalającymi budować i rozbudowywać informatyczne systemy wspomagania decyzji oraz pakiety obliczeniowe związane ze standardową analityką danych (w oparciu o dostępne modele ekonometryczne). Po ukończeniu studiów I stopnia Informatyki i Ekonometrii Wydział oferuje ich kontynuację na studiach II stopnia (magisterskich) na tym samym kierunku, gwarantując pogłębienie zdobytej wiedzy i szersze jej wykorzystanie w praktyce biznesowej.

Opiekun kierunku: dr inż. Bartłomiej Gaweł

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 116/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 152/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Linear algebra
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
3 Completing the classes O
Algorithms and Fundamentals of Logic
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
3 Completing the classes O
Fundamentals of Economics
Lectures: 20
Auditorium classes: 14
6 Exam O
Fundamentals of Management
Lectures: 20
Auditorium classes: 14
6 Exam O
Business Law
Lectures: 14
Auditorium classes: 8
3 Completing the classes O
Differential Calculus
Lectures: 14
Auditorium classes: 14
6 Exam O
Information technology
Lectures: 8
Project classes: 8
3 Completing the classes O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Database
Lectures: 8
Laboratory classes: 14
4 Exam O
Scripting Languages
Lectures: 8
Project classes: 8
3 Completing the classes O
Computer Programming
Lectures: 8
Project classes: 14
4 Completing the classes O
Integral Calculus and Differential Equations
Lectures: 8
Auditorium classes: 14
4 Exam O
Descriptive and Economic Statistics
Lectures: 14
Auditorium classes: 8
Project classes: 8
6 Exam O
Elective group (IiE, 2 semester)
Total number of contact hours: 48
9 Completing the classes O
Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (1/3)
Foreign language classes: 15
- Completing the classes O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Finance and Accounting
Lectures: 14
Auditorium classes: 14
6 Exam O
Object-oriented Programming
Lectures: 8
Project classes: 14
4 Exam O
Probability and Mathematical Statistics
Lectures: 12
Auditorium classes: 8
Project classes: 8
6 Exam O
Project management in RES
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
Project classes: 8
4 Completing the classes O
Elective group (IiE, 3 semester)
Total number of contact hours: 48
9 Completing the classes O
Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (2/3)
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Operational research
Lectures: 8
Project classes: 14
4 Exam O
Econometrics
Lectures: 14
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 14
5 Exam O
Elements of Artificial Intelligence
Lectures: 8
Project classes: 8
2 Completing the classes O
Nonparametric methods in statistics
Lectures: 8
Project classes: 8
2 Completing the classes O
Web technologies
Lectures: 8
Project classes: 14
3 Exam O
Practical Training for Diploma (4 weeks)
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Elective group (IiE, 4 semester)
Total number of contact hours: 32
6 Completing the classes O
Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (3/3)
Foreign language classes: 30
5 Exam O

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Analysis and Design of Information Systems
Lectures: 12
Auditorium classes: 8
Project classes: 8
5 Exam O
Business Informatics
Workshop classes: 14
2 Completing the classes O
Computational intelligence
Lectures: 8
Project classes: 8
3 Exam O
Financial and insurance mathematics
Lectures: 8
Project classes: 8
2 Completing the classes O
Protection of intellectual property
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
2 Completing the classes O
Diploma Seminar - Introduction to Science Research
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
2 Completing the classes O
Statistical data analysis
Lectures: 8
Project classes: 8
3 Completing the classes O
Elective group (IiE, 5 semester)
Total number of contact hours: 64
12 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
10 Completing the classes O
Elective modules - IiE 1 degree
Lectures: 14
Auditorium classes: 14
4 Completing the classes O
Elective modules (IiE, 6 semester)
Total number of contact hours: 80
15 Completing the classes O