A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

FIZYKA MEDYCZNA

Kierunek Fizyka Medyczna nastawiony na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii medycznych oraz badań naukowych, łączący w sobie solidną wiedzę inżynierską z podstawami nauk ścisłych oraz wybranych elementów medycznych doskonale wpisuje się w rozwój zakładanej zarówno w strategii AGH, jak i promowanej przez MNiSW gospodarki opartej na wiedzy. Kształtowanie programu studiów odbywa się we współpracy z działającą przy WFiIS Radą Społeczną, a także poprzez bilateralne kontakty z przedstawicielami firm, z którymi wydział współpracuje na poziomie prowadzenia zajęć przez pracowników tych firm, czy też wykonywania prac dyplomowych pod opieką tych pracowników. Absolwenci mogą pracować jako fizycy medyczni w szpitalach, jako inżynierowie w firmach sektora związanego z aparaturą medyczną, inspektorzy w placówkach Sanepidu, inspektorzy ochrony radiologicznej, statystycy w firmach biomedycznych. Ponadto mogą znaleźć pracę w szeroko rozumianym sektorze informatycznym, także w szpitalach oraz w sektorach gospodarki związanych z produkcją lub dystrybucją aparatury medycznej, w instytucjach wymagających jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Aleksandra Jung

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 93/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy pierwszej pomocy
Лекція: 5
Практичні заняття: 9
1.0 Іспит O
Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 20
4.0 Залік O
Diagnostyka obrazowa i kontrola jakości
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 20
4.0 Іспит O
Detekcja promieniowania jądrowego w medycynie
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 45
5.0 Залік O
Dozymetria promieniowania niejonizującego
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
5.0 Залік O
Elektroniczna aparatura medyczna
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Залік O
Zagadnienia prawno-organizacyjne w medycynie
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2.0 Залік O
Praktyka dyplomowa
Дипломна практика: 0
5.0 Залік O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Dozymetria kliniczna
Лекція: 15
Тренінги: 5
2.0 Іспит O
Język obcy B2+
Лекторат: 30
2.0 O
Laboratorium medyczne
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 20
Семінарські заняття: 15
3.0 Залік O
Moduły obieralne FMD2.2
Сума аудиторних годин: 135
12.0 O
Planowanie leczenia
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Радіобіологія
Лекція: 15
Тренінги: 5
2.0 Залік O
Radioterapia jonowa
Лекція: 6
Тренінги: 9
2.0 Залік O
Radioterapia konwencjonalna
Лекція: 15
Тренінги: 5
2.0 Іспит O
Statystyka w medycynie
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Medycyna nuklearna
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 22
3.0 Іспит O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 45
2.0 Залік O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20.0 Залік O
Przedmioty obieralne HES (E) II
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 O
Moduły obieralne FMD2.3
Сума аудиторних годин: 135
2.0 O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором