A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Fizyka Medyczna

Kierunek Fizyka Medyczna nastawiony na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii medycznych oraz badań naukowych, łączący w sobie solidną wiedzę inżynierską z podstawami nauk ścisłych oraz wybranych elementów medycznych doskonale wpisuje się w rozwój zakładanej zarówno w strategii AGH, jak i promowanej przez MNiSW gospodarki opartej na wiedzy. Kształtowanie programu studiów odbywa się we współpracy z działającą przy WFiIS Radą Społeczną, a także poprzez bilateralne kontakty z przedstawicielami firm, z którymi wydział współpracuje na poziomie prowadzenia zajęć przez pracowników tych firm, czy też wykonywania prac dyplomowych pod opieką tych pracowników. Absolwenci mogą pracować jako fizycy medyczni w szpitalach, jako inżynierowie w firmach sektora związanego z aparaturą medyczną, inspektorzy w placówkach Sanepidu, inspektorzy ochrony radiologicznej, statystycy w firmach biomedycznych. Ponadto mogą znaleźć pracę w szeroko rozumianym sektorze informatycznym, także w szpitalach oraz w sektorach gospodarki związanych z produkcją lub dystrybucją aparatury medycznej, w instytucjach wymagających jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Aleksandra Jung

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 93/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy pierwszej pomocy
Wykład: 5
Zajęcia praktyczne: 9
1 Egzamin O
Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
4 Zaliczenie O
Diagnostyka obrazowa i kontrola jakości
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
4 Egzamin O
Detekcja promieniowania jądrowego w medycynie
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
5 Zaliczenie O
Dozymetria promieniowania niejonizującego
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
5 Zaliczenie O
Elektroniczna aparatura medyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Zaliczenie O
Zagadnienia prawno-organizacyjne w medycynie
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O
Praktyka dyplomowa
Praktyka dyplomowa: 0
5 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Dozymetria kliniczna
Wykład: 15
Zajęcia warsztatowe: 5
2 Egzamin O
Język obcy B2+
Lektorat: 30
2 Egzamin O
Laboratorium medyczne
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
Zajęcia seminaryjne: 15
3 Zaliczenie O
Moduły obieralne FMD2.2
Suma godzin kontaktowych: 135
12 Zaliczenie O
Planowanie leczenia
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Radiobiologia
Wykład: 15
Zajęcia warsztatowe: 5
2 Zaliczenie O
Radioterapia jonowa
Wykład: 6
Zajęcia warsztatowe: 9
2 Zaliczenie O
Radioterapia konwencjonalna
Wykład: 15
Zajęcia warsztatowe: 5
2 Egzamin O
Statystyka w medycynie
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Medycyna nuklearna
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 22
3 Egzamin O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 45
2 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne HES (E) II
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Moduły obieralne FMD2.3
Suma godzin kontaktowych: 135
2 Zaliczenie O