2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Odlewnictwa

brak

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych jest przygotowanie inżynierów o umiejętnościach posługiwania się wiedzą z dyscyplin podstawowych, metalurgii, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach i tworzywach odlewniczych, technologii formy i wad odlewniczych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki, maszynoznawstwa, utylizacji odpadów technologicznych i ekologii w działalności inżynierskiej indywidualnej i zespołowej w warunkach produkcji przemysłowej w dużych i małych zakładach metalurgiczno-odlewniczych, zakładach przetwórstwa metali, w laboratoriach zaplecza badawczego zakładów, jednostkach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna. Biorąc pod uwagę powiązania odlewnictwa z innymi gałęziami gospodarki, główny nacisk kształcenia na kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych, realizowanym na Wydziale Odlewnictwa, położony jest na technologie odlewnicze.
Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że absolwenci Wydziału Odlewnictwa AGH są dobrze przygotowani do wymagań współczesnego odlewnictwa i doskonale sobie radzą z projektowaniem i wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz kierowaniem produkcją odlewniczą.
Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia.
Na rynku krajowym, na którym działa około 400 odlewni oraz na rynku UE, gdzie funkcjonuje około 5.000 odlewni, istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na inżynierów o profilu odlewniczym. Z dotychczasowej analizy karier zawodowych wynika, iż większość (~ 80%) absolwentów Wydziału Odlewnictwa z kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych, znajduje pracę w zawodzie już w pierwszym roku po zakończeniu studiów.

Opiekun kierunku: dr inż. Sebastian Sobula

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 73/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Chemia ogólna I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Залік O
Zapis konstrukcji i grafika inżynierska
Лекція: 30
Проектні заняття: 45
6 Залік O
BHP
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9 Іспит O
Ochrona własności intelektualnej
Лекція: 15
1 Залік O
Metalurgia i odlewnictwo ogólne
Лекція: 30
3 Іспит O
Ekonomia
Лекція: 30
2 Іспит O
Przedmiot HS (I)
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Informatyka i technologie informacyjne
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3 Іспит O
Projektowanie bryłowe CAD
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Spawanie, obróbka ubytkowa, przeróbka plastyczna
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік O
Математика II
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9 Іспит O
Chemia ogólna II
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6 Іспит O
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Język obcy (1/3)
Лекторат: 30
- Залік O
Przedmiot humanistyczno-społeczny I
Лекція: 30
2 Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Ochrona środowiska i technologie bezodpadowe
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік O
Fizyka II
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
7 Іспит O
Metalurgia i odlewnictwo ogólne
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Termodynamika techniczna i technika cieplna, paliwa i spalanie
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 15
7 Іспит O
Tworzywa na formy odlewnicze
Лекція: 30
2 Іспит O
Inżynieria materiałowa
Лекція: 30
2 Залік O
Chemia fizyczna I
Лекція: 45
2 Залік O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy (2/3)
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Technologia form odlewniczych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Tworzywa na formy odlewnicze
Лабораторні заняття: 45
2 Залік O
Podstawy konstrukcji maszyn
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Chemia fizyczna II
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 30
6 Іспит O
Symulacje procesów odlewniczych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Materiały ogniotrwałe
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy (3/3)
Лекторат: 60
5 Іспит O
Przedmiot obieralny 4 ECTS
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Zintegrowane systemy zarządzania
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік O
Metalurgia i odlewnictwo żeliwa
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
5 Іспит O
Automatyka i robotyka
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Krystalizacja metali i stopów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3 Іспит O
Teoria wymiany masy, ciepła i pędu w procesach metalurgicznych i odlewniczych
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Metalurgia i odlewnictwo staliwa
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
5 Іспит O
Blok obieralny semestr 5 IPO
Лекція: 40
Семінарські заняття: 20
8 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Metalurgia i odlewnictwo metali nieżelaznych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
4 Іспит O
Maszynoznawstwo odlewnicze
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
4 Іспит O
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w metalurgii i odlewnictwie (CAST CAE)
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Projektowanie i uruchomienie produkcji odlewów
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Technologia odlewów cienkościennych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Przedmiot obieralny 4 ECTS
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Залік O
Blok obieralny semestr 6 IPO
Лекція: 45
Семінарські заняття: 15
9 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 10
1 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Przedmiot obieralny semestr 7 (IPO)
Лекція: 45
Семінарські заняття: 90
9 Залік O
Przedmiot w języku angielskim
Лекція: 30
Семінарські заняття: 15
5 Залік O