A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Odlewnictwa

Inżynieria Procesów Odlewniczych

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych jest przygotowanie inżynierów o umiejętnościach posługiwania się wiedzą z dyscyplin podstawowych, metalurgii, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach i tworzywach odlewniczych, technologii formy i wad odlewniczych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki, maszynoznawstwa, utylizacji odpadów technologicznych i ekologii w działalności inżynierskiej indywidualnej i zespołowej w warunkach produkcji przemysłowej w dużych i małych zakładach metalurgiczno-odlewniczych, zakładach przetwórstwa metali, w laboratoriach zaplecza badawczego zakładów, jednostkach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna. Biorąc pod uwagę powiązania odlewnictwa z innymi gałęziami gospodarki, główny nacisk kształcenia na kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych, realizowanym na Wydziale Odlewnictwa, położony jest na technologie odlewnicze.
Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że absolwenci Wydziału Odlewnictwa AGH są dobrze przygotowani do wymagań współczesnego odlewnictwa i doskonale sobie radzą z projektowaniem i wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz kierowaniem produkcją odlewniczą.
Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia.
Na rynku krajowym, na którym działa około 400 odlewni oraz na rynku UE, gdzie funkcjonuje około 5.000 odlewni, istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na inżynierów o profilu odlewniczym. Z dotychczasowej analizy karier zawodowych wynika, iż większość (~ 80%) absolwentów Wydziału Odlewnictwa z kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych, znajduje pracę w zawodzie już w pierwszym roku po zakończeniu studiów.

Opiekun kierunku: dr inż. Sebastian Sobula

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 73/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia ogólna I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Zaliczenie O
Zapis konstrukcji i grafika inżynierska
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 45
6 Zaliczenie O
BHP
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O
Matematyka I
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
9 Egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Metalurgia i odlewnictwo ogólne
Wykład: 30
3 Egzamin O
Ekonomia
Wykład: 30
2 Egzamin O
Przedmiot HS (I)
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Informatyka i technologie informacyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Egzamin O
Projektowanie bryłowe CAD
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Spawanie, obróbka ubytkowa, przeróbka plastyczna
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O
Matematyka II
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
9 Egzamin O
Chemia ogólna II
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6 Egzamin O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Język obcy (1/3)
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Przedmiot humanistyczno-społeczny I
Wykład: 30
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona środowiska i technologie bezodpadowe
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
7 Egzamin O
Metalurgia i odlewnictwo ogólne
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Termodynamika techniczna i technika cieplna, paliwa i spalanie
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
7 Egzamin O
Tworzywa na formy odlewnicze
Wykład: 30
2 Egzamin O
Inżynieria materiałowa
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Chemia fizyczna I
Wykład: 45
2 Zaliczenie O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy (2/3)
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Technologia form odlewniczych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Tworzywa na formy odlewnicze
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
2 Zaliczenie O
Podstawy konstrukcji maszyn
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Chemia fizyczna II
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6 Egzamin O
Symulacje procesów odlewniczych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Materiały ogniotrwałe
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy (3/3)
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Przedmiot obieralny 4 ECTS
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zintegrowane systemy zarządzania
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O
Metalurgia i odlewnictwo żeliwa
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
5 Egzamin O
Automatyka i robotyka
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Krystalizacja metali i stopów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Egzamin O
Teoria wymiany masy, ciepła i pędu w procesach metalurgicznych i odlewniczych
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Metalurgia i odlewnictwo staliwa
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
5 Egzamin O
Blok obieralny semestr 5 IPO
Wykład: 40
Zajęcia seminaryjne: 20
8 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Metalurgia i odlewnictwo metali nieżelaznych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
4 Egzamin O
Maszynoznawstwo odlewnicze
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
4 Egzamin O
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w metalurgii i odlewnictwie (CAST CAE)
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Projektowanie i uruchomienie produkcji odlewów
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Technologia odlewów cienkościennych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny 4 ECTS
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O
Blok obieralny semestr 6 IPO
Wykład: 45
Zajęcia seminaryjne: 15
9 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 10
1 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny semestr 7 (IPO)
Wykład: 45
Zajęcia seminaryjne: 90
9 Zaliczenie O
Przedmiot w języku angielskim
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
5 Zaliczenie O