2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

brak

Kierunek Fizyka Medyczna nastawiony na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii medycznych oraz badań naukowych, łączący w sobie solidną wiedzę inżynierską z podstawami nauk ścisłych oraz wybranych elementów medycznych doskonale wpisuje się w rozwój zakładanej zarówno w strategii AGH, jak i promowanej przez MNiSW gospodarki opartej na wiedzy. Kształtowanie programu studiów odbywa się we współpracy z działającą przy WFiIS Radą Społeczną, a także poprzez bilateralne kontakty z przedstawicielami firm, z którymi wydział współpracuje na poziomie prowadzenia zajęć przez pracowników tych firm, czy też wykonywania prac dyplomowych pod opieką tych pracowników. Absolwenci mogą pracować jako fizycy medyczni w szpitalach, jako inżynierowie w firmach sektora związanego z aparaturą medyczną, inspektorzy w placówkach Sanepidu, inspektorzy ochrony radiologicznej, statystycy w firmach biomedycznych. Ponadto mogą znaleźć pracę w szeroko rozumianym sektorze informatycznym, także w szpitalach oraz w sektorach gospodarki związanych z produkcją lub dystrybucją aparatury medycznej, w instytucjach wymagających jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Aleksandra Jung

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 93/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika i fizyka statystyczna
Лекція: 60
Аудиторні заняття: 60
8 Іспит O
Matematyka 1
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
5 Іспит O
Matematyczne metody fizyki
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
5 Іспит O
Podstawy chemii
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6 Залік O
Podstawy informatyki
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
3 Залік O
Propedeutyka nauk medycznych
Лекція: 20
Семінарські заняття: 10
2 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Elektromagnetyzm i optyka
Лекція: 60
Аудиторні заняття: 60
8 Іспит O
Matematyka 2
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
5 Іспит O
Statystyka inżynierska
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 10
Лабораторні заняття: 20
3 Залік O
Chemia organiczna
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Anatomia
Лекція: 20
Тренінги: 10
3 Іспит O
Fizjologia
Лекція: 30
2 Іспит O
Histologia
Лекція: 15
1 Іспит O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Przedmioty obieralne HES (HS) I
Лекція: 30
2 Залік O
Przedmioty obieralne HES (E) I
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Język obcy B2
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wstęp do fizyki atomowej i kwantowej
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Laboratorium fizyczne
Лабораторні заняття: 45
5 Залік O
Matematyka 3
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
5 Іспит O
Programowanie proceduralne
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
6 Залік O
Biofizyka
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Biochemia
Лекція: 30
Тренінги: 15
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy B2
Лекторат: 45
- Залік O
Moduły obieralne FMD1.3
Сума аудиторних годин: 45
4 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy fizyki i techniki jądrowej
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 20
6 Іспит O
Matematyka 4
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Podstawy fizyki medycznej
Лекція: 20
Проектні заняття: 10
2 Залік O
Podstawy elektroniki
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Biochemia
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Cytofizjologia
Лекція: 20
Тренінги: 10
2 Залік O
Genetyka ogólna
Лекція: 45
2 Залік O
Język obcy B2 (E)
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Biologia molekularna
Лекція: 15
1 Залік O
Dozymetria promieniowania jonizującego
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
5 Іспит O
Patologia komórki
Лекція: 15
Тренінги: 30
3 Іспит O
Moduły obieralne FMD1.5
Сума аудиторних годин: 180
18 Залік O
Radiochemia
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Statystyka matematyczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Залік O
Laboratorium zaawansowanych technik jądrowych
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Chemia radiacyjna
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
5 Іспит O
Podstawy radiofarmakologii i medycyny nuklearnej
Лекція: 15
2 Іспит O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
6 Залік O
Moduły obieralne FMD1.6
Сума аудиторних годин: 75
10 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Bioenergetyka
Лекція: 30
Семінарські заняття: 15
3 Залік O
Ochrona radiologiczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 6
4 Іспит O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Moduły obieralne FMD1.7
Сума аудиторних годин: 90
8 Залік O