2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

brak

Kierunek "Nanoinżynieria materiałów" pozwoli absolwentowi na uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie wytwarzania, badania i modelowania nanomateriałów mających zastosowanie w wielu dziedzinach nowoczesnej gospodarki. W szczególności, nanomateriały o odpowiednio zaprojektowanych właściwościach znajdują zastosowanie w przemyśle elektronicznym (kropki kwantowe w wyświetlaczach LCD i OLED; układy opto-elektroniczne; sensory i przetworniki), kosmetycznym (filtry UV, barwniki), chemicznym (kataliza w różnorakich reakcjach; modyfikowanie właściwości tworzyw i polimerów; pokrycia funkcjonalne), farmaceutycznym (inteligentne dostarczanie leków; terapie anty-nowotworowe; pokrycia biokompatybilne na implanty), metalurgicznym (pokrycia ochronne i funkcjonalne), energetycznym (magazynowanie i konwersja energii) oraz przemyśle tzw. wysokich technologii. Ta ostatnia dziedzina jest bodaj najszybciej rozwijającą się gałęzią przemysłu oferującą produkty będące do niedawna w sferze science-fiction. Jest to możliwe dzięki ogromnemu postępowi w inżynierii na poziomie atomowym (nanoinżynierii) pozwalającej na miniaturyzację układów już znanych oraz wytwarzanie nowych, inteligentnych materiałów i układów. Studenci oprócz zapoznania się z zagadnieniami związanymi z nanomateriałami i nanostrukturami zdobędą umiejętności pracy z zaawansowanymi urządzeniami i metodami obliczeniowymi służącymi do wytwarzania, badania, funkcjonalizacji oraz projektowania i optymalizacji układów o możliwościach wykraczających poza obecny stan techniki. Program studiów czerpie z zaplecza naukowego dwóch wydziałów AGH: Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, które posiadają najwyższą kategorię naukową A+, co gwarantuje najwyższy poziom kształcenia.

Studia pierwszego stopnia na kierunku "Nanoinżynieria materiałów" mają na celu wypromowanie i wprowadzenie na rynek pracy grupy dobrze i wszechstronnie wykształconych inżynierów ukierunkowanych na zastosowania badań podstawowych w innowacyjnych gałęziach gospodarki opartych na nanoinżynierii.

Należy podkreślić, że wiedza zdobyta przez uczestników tych studiów wpisuje  się w obecnie panujące trendy w wiodących gospodarkach światowych. Tym samym perspektywa zatrudnienia absolwentów kierunku "Nanoinżynieria materiałów" w sektorze państwowym, prywatnym bądź w jednostkach badawczo-rozwojowych w kraju i zagranicą  staje się realna, gdyż specjaliści tej klasy będą poszukiwani przez pracodawców w celu zwiększenia konkurencyjności ich firm na rynku nowoczesnych materiałów i technologii.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Bartłomiej Spisak, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 33/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika i termodynamika
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 60
9 Іспит O
Wprowadzenie do informatyki
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6 Залік O
Matematyka 1
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
8 Іспит O
Matematyczne metody fizyki 1
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
6 Іспит O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Elektromagnetyzm i optyka
Лекція: 60
Аудиторні заняття: 60
8 Іспит O
Matematyka 2
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
7 Іспит O
Matematyczne metody fizyki 2
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Statystyka
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
5 Залік O
Chemia ogólna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Blok przedmiotów obieralnych - Język obcy
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wstęp do fizyki kwantowej
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Laboratorium fizyczne
Лабораторні заняття: 60
7 Залік O
Termodynamika
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Залік O
Matematyka 3
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
6 Іспит O
Chemia nieorganiczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 45
6 Іспит O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Blok przedmiotów obieralnych - Język obcy
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Drgania i fale
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
5 Залік O
Chemia fizyczna
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
7 Іспит O
Krystalografia
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5 Залік O
Blok przedmiotów obieralnych - Język obcy
Лекторат: 60
5 Іспит O
Moduły obieralne JNAI1.4
Сума аудиторних годин: 60
8 O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wprowadzenie do nanotechnologii
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінар: 15
6 Залік O
Metody badań nanomateriałów
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Zagrożenia w nanotechnologii
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Język C++
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
6 Залік O
Moduły obieralne JNAI1.5
Сума аудиторних годин: 60
8 O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika kwantowa
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Chemia nanomateriałów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
6 Залік O
Blok przedmiotów obieralnych - sem. 6
Сума аудиторних годин: 120
10 Залік O
Blok przedmiotów obieralnych HES 1 - sem. 6
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O
Blok przedmiotów obieralnych HES 2 - sem. 6
Лекція: 30
2 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Moduły obieralne JNAI1.7
Сума аудиторних годин: 120
15 O