A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Kształcenie na studiach I stopnia realizuje koncepcję kształcenia osób, które będą znać zagadnienia technologii informacyjnych oraz nabędą wiedzę pozwalającą na projektowanie i realizowanie zaawansowanych systemów informatycznych. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę w dziedzinie oraz kluczową umiejętność samodzielnego jej poszerzania i rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich. Są także przygotowywani do prowadzenia badań poprzez zdobywanie umiejętności wykonywania eksperymentów i pomiarów, zbierania i opracowywania wyników oraz wyciągania wniosków. Absolwenci posiadają także ważne umiejętności społeczne, takie jak praca zespołowa, negocjacje, komunikacja, samodzielność decyzyjna, świadomość następstw podejmowanych wyborów projektowych i realizacyjnych. W efekcie absolwenci kierunku są uznawani za najlepszych kandydatów do pracy i mogą podjąć pracę zawodową w renomowanych, światowych przedsiębiorstwach z branży IT. Często sami pracodawcy zabiegają o pozyskanie absolwentów Informatyki do swoich zespołów.

Opiekun kierunku: dr inż. Marek Gajęcki

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 42
6.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 14
4.0 Залік O
Лекція: 22
Аудиторні заняття: 6
3.0 Залік O
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 42
6.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 28
3.0 Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 36
6.0 Іспит O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
4.0 Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
6.0 Іспит O
Лекторат: 30
- O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
6.0 O
Лекторат: 45
- O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
2.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 60
5.0 O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
6.0 O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Цифрова техніка
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 14
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
6.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 70
6.0 O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
6.0 O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 56
6.0 O
Сума аудиторних годин: 56
6.0 O
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
3.0 Іспит O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 56
Лабораторні заняття: 56
12.0 O
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором