A A A
pl | en
2019/2020 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Informatyka (kierunek wspólny - WIEiT)

Kształcenie na studiach I stopnia realizuje koncepcję kształcenia osób, które będą znać zagadnienia technologii informacyjnych oraz nabędą wiedzę pozwalającą na projektowanie i realizowanie zaawansowanych systemów informatycznych. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę w dziedzinie oraz kluczową umiejętność samodzielnego jej poszerzania i rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich. Są także przygotowywani do prowadzenia badań poprzez zdobywanie umiejętności wykonywania eksperymentów i pomiarów, zbierania i opracowywania wyników oraz wyciągania wniosków. Absolwenci posiadają także ważne umiejętności społeczne, takie jak praca zespołowa, negocjacje, komunikacja, samodzielność decyzyjna, świadomość następstw podejmowanych wyborów projektowych i realizacyjnych. W efekcie absolwenci kierunku są uznawani za najlepszych kandydatów do pracy i mogą podjąć pracę zawodową w renomowanych, światowych przedsiębiorstwach z branży IT. Często sami pracodawcy zabiegają o pozyskanie absolwentów Informatyki do swoich zespołów.

Opiekun kierunku: dr inż. Marek Gajęcki

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza matematyczna 1
Wykład: 42
Ćwiczenia audytoryjne: 42
6 Egzamin O
Matematyka dyskretna
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Egzamin O
Wprowadzenie do systemu UNIX
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Zaliczenie O
Kompetencje interpersonalne
Wykład: 22
Ćwiczenia audytoryjne: 6
3 Zaliczenie O
Algebra
Wykład: 42
Ćwiczenia audytoryjne: 42
6 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Wstęp do informatyki
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algorytmy i struktury danych
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 28
3 Zaliczenie O
Fizyka 1
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 36
6 Egzamin O
Logika matematyczna
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
4 Zaliczenie O
Analiza matematyczna 2
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
6 Egzamin O
Języki obce
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Programowanie imperatywne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy baz danych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Ścieżki kształcenia
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
6 Zaliczenie O
Języki obce
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Fizyka 2
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
6 Egzamin O
Równania różniczkowe i różnicowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Programowanie obiektowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Programowanie funkcyjne
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Języki obce – egzamin
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Teoria automatów i języków formalnych
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3 Zaliczenie O
IIN blok przedmiotów obieralnych st 1 sem 4
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
6 Zaliczenie O
Metody obliczeniowe w nauce i technice
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Technika cyfrowa
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
2 Zaliczenie O
Systemy operacyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Ścieżki kształcenia
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
6 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ścieżki kształcenia
Suma godzin kontaktowych: 70
6 Zaliczenie O
IIN blok obieralny st 1 sem 5
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
6 Zaliczenie O
Podstawy sztucznej inteligencji
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Teoria współbieżności
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Teoria obliczeń i złożoności obliczeniowej
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Sieci komputerowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Technika mikroprocesorowa
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
IIN blok obieralny st 1 sem 6
Suma godzin kontaktowych: 56
6 Zaliczenie O
Ścieżki kształcenia
Suma godzin kontaktowych: 56
6 Zaliczenie O
Pracownia projektowa 1
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Architektura komputerów
Wykład: 30
3 Egzamin O
Inżynieria oprogramowania
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Egzamin O
Systemy rozproszone
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
IIN blok obieralny st 1 sem 7
Wykład: 56
Ćwiczenia laboratoryjne: 56
12 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Pracownia projektowa 2
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O