2019/2020 Стаціонарне Studia inżynierskie I stopnia Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

brak

Celem kształcenia na kierunku Informatyka Techniczna jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia i wykorzystywania systemów komputerowych znajdujących bezpośrednie zastosowanie w przemyśle. Dlatego też przekazana wiedza i umiejętności mają dotyczyć tak podstaw teoretycznych – matematycznych, fizycznych, informatycznych, jak i aspektów praktycznych – projektowania i implementacji systemów komputerowych, administracji systemami, analizy danych eksperymentalnych, wykorzystania gotowych narzędzi softwarowych, w tym aplikacji komercyjnych oraz oprogramowania otwartego. Absolwent kierunku może podejmować pracę jako informatyk specjalista od zastosowań technologicznych, ponieważ jego wiedza obejmuje również materiał dydaktyczny metalurgii oraz inżynierii materiałowej. W zespołach może w szczególności pełnić role wymagające zaawansowanej wiedzy informatycznej (tworzenie i analiza algorytmów oraz programów, implementacja – odwzorowanie algorytmów na sprzęt komputerowy, w tym sprzęt równoległy wysokiej wydajności) i matematycznej (tworzenie i analiza modeli matematycznych i numerycznych, szacowanie błędów obliczeń, ocena ryzyka oraz właściwości statystycznych i stochastycznych problemów i rozwiązań). W czasach, gdy wspomaganie rozmaitych procesów decyzyjnych i projektowych odbywa się coraz częściej przy użyciu zaawansowanych narzędzi informatycznych, absolwent posiada cenne umiejętności oceny proponowanych przez systemy informatyczne rozwiązań. Potrafi także modyfikować sposób działania systemów informatycznych poprzez odpowiedni dobór danych wejściowych, a także ewentualne modyfikacje samych systemów lub ich konfiguracji. Dzięki wiedzy z rozmaitych dziedzin nauki i techniki posiada umiejętności tworzenia poprawnych merytorycznie modeli obliczeniowych oraz właściwej oceny wyników pod kątem ich zgodności z rzeczywistymi zjawiskami i procesami. Jest także przygotowany do podjęcia pracy jako wysoko wykwalifikowany programista lub administrator systemów informatycznych.
Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia na kierunku Informatyka Techniczna II stopnia.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Procesy wytwarzania metali i stopów
Лекція: 28
Семінарські заняття: 14
2 Залік O
Podstawy programowania
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Podstawy Informatyki
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
3 Залік O
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Algebra
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Analiza matematyczna I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Chemia
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 18
Лабораторні заняття: 14
6 Іспит O

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język obcy do wyboru (2 semestr, 30h)
Лекторат: 30
- Залік O
Przedmiot humanistyczny lub społeczny I
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
3 Залік O
Architektury komputerów
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Programowanie obiektowe
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Systemy operacyjne i administracja
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Podstawy inżynierii materiałowej
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
4 Іспит O
Fizyka II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6 Іспит O
Analiza matematyczna II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język obcy do wyboru (3 semestr, 45h)
Лекторат: 45
- Залік O
Sieci komputerowe
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Inżynieria oprogramowania
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Wymiana ciepła i masy
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
5 Іспит O
Przedmiot humanistyczny lub społeczny II
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік O
Algorytmy i struktury danych
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Systemy wbudowane
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Диференціальні рівняння
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Statystyczna analiza danych
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
4 Залік O
Podstawy mechaniki płynów
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
2 Іспит O
Podstawy mechaniki ciała stałego
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
2 Іспит O
Administracja sieciami komputerowymi
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Grafika komputerowa
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Język obcy do wyboru (4 semestr, 60h)
Лекторат: 60
5 Іспит O
Чисельні методи
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Bazy danych
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Programowanie aplikacji okienkowych i mobilnych
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Optymalizacja
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
5 Іспит O
Grupy tematyczne I
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Залік O
Procesy kształtowania metali i stopów
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
4 Іспит O
Inżynieria Internetu
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
4 Залік O
Metoda elementów skończonych
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Programowanie równoległe
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metodyki DevOps
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Grupy tematyczne II
Лекція: 84
Лабораторні заняття: 84
15 Залік O
Przedmiot obieralny w języku angielskim sem. 6
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
6 Залік O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Grupy tematyczne III
Лекція: 84
Лабораторні заняття: 84
15 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік W