A A A
pl | en | uk
2019/2020 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science

Computer Science in Engineering

Celem kształcenia na kierunku Informatyka Techniczna jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia i wykorzystywania systemów komputerowych znajdujących bezpośrednie zastosowanie w przemyśle. Dlatego też przekazana wiedza i umiejętności mają dotyczyć tak podstaw teoretycznych – matematycznych, fizycznych, informatycznych, jak i aspektów praktycznych – projektowania i implementacji systemów komputerowych, administracji systemami, analizy danych eksperymentalnych, wykorzystania gotowych narzędzi softwarowych, w tym aplikacji komercyjnych oraz oprogramowania otwartego. Absolwent kierunku może podejmować pracę jako informatyk specjalista od zastosowań technologicznych, ponieważ jego wiedza obejmuje również materiał dydaktyczny metalurgii oraz inżynierii materiałowej. W zespołach może w szczególności pełnić role wymagające zaawansowanej wiedzy informatycznej (tworzenie i analiza algorytmów oraz programów, implementacja – odwzorowanie algorytmów na sprzęt komputerowy, w tym sprzęt równoległy wysokiej wydajności) i matematycznej (tworzenie i analiza modeli matematycznych i numerycznych, szacowanie błędów obliczeń, ocena ryzyka oraz właściwości statystycznych i stochastycznych problemów i rozwiązań). W czasach, gdy wspomaganie rozmaitych procesów decyzyjnych i projektowych odbywa się coraz częściej przy użyciu zaawansowanych narzędzi informatycznych, absolwent posiada cenne umiejętności oceny proponowanych przez systemy informatyczne rozwiązań. Potrafi także modyfikować sposób działania systemów informatycznych poprzez odpowiedni dobór danych wejściowych, a także ewentualne modyfikacje samych systemów lub ich konfiguracji. Dzięki wiedzy z rozmaitych dziedzin nauki i techniki posiada umiejętności tworzenia poprawnych merytorycznie modeli obliczeniowych oraz właściwej oceny wyników pod kątem ich zgodności z rzeczywistymi zjawiskami i procesami. Jest także przygotowany do podjęcia pracy jako wysoko wykwalifikowany programista lub administrator systemów informatycznych.
Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia na kierunku Informatyka Techniczna II stopnia.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Manufacturing of metals and alloys
Lecture: 28
Seminars: 14
2 Assessment O
Programming fundamentals
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Computer science fundamentals
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
3 Assessment O
Physics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Algebra
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Mathematical analysis I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Chemia
Lecture: 28
Auditorium classes: 18
Laboratory classes: 14
6 Exam O

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Chosen foreign language (2nd semester, 30h)
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Humanistic or social subject I
Lecture: 15
Seminars: 15
3 Assessment O
Architektury komputerów
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Object-oriented Programming
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Systemy operacyjne i administracja
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Materials engineering fundamentals
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
4 Exam O
Physics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Mathematical analysis II
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Chosen foreign language (3rd semester, 45h)
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Computer Networks
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Software Engineering
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Heat and Mass Transfer
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
5 Exam O
Humanistic or social subject II
Lecture: 15
Seminars: 15
2 Assessment O
Algorithms and data structures
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Embedded systems
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Differential equations
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
4 Exam O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Statistical data analysis
Lecture: 28
Project classes: 28
4 Assessment O
Fluid mechanics fundamentals
Lecture: 14
Laboratory classes: 14
2 Exam O
Solid body mechanics fundamentals
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
2 Exam O
Administration of computer networks
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Computer graphics
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Chosen foreign language (4th semester, 60h)
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Computing Methods
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Database Systems
Lecture: 28
Project classes: 28
4 Exam O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Programming of window and mobile applications
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Optimization
Lecture: 28
Project classes: 28
5 Exam O
Thematic groups I
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Assessment O
Processes of metals and alloys forming
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
4 Exam O
Internet engineering
Lecture: 28
Project classes: 28
4 Assessment O
Finite Element Method
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Parallel programming
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
DevOps techniques
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Thematic groups II
Lecture: 84
Laboratory classes: 84
15 Assessment O
Elective subject in English sem. 6
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
6 Assessment O
Praktyka zawodowa 4 tygodnie
Practical placement: 0
4 Assessment O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Thematic groups III
Lecture: 84
Laboratory classes: 84
15 Assessment O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Assessment W