A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Energetyki i Paliw

Podjęcie studiów na kierunku Technologia chemiczna, prowadzonego wspólnie przez dwa Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Student kończący studia I stopnia na kierunku Technologia Chemiczna ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, paliwowych i energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Kierunek Technologia Chemiczna należy do obszaru wiedzy związanej zarówno z naukami technicznymi, jak i ścisłymi. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem i użytkowaniem różnych surowców i substancji chemicznych oraz eksploatacją urządzeń, w których zachodzą te procesy. Odniesieniem i zapleczem naukowym kierunku jest dyscyplina naukowa Inżynieria Chemiczna usytuowana zarówno w dziedzinie nauk chemicznych, jak i technicznych. Dzięki osiągnięciu powyższych celów kształcenia absolwenci kierunku Technologia Chemiczna będą poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.

Opiekun kierunku: dr inż. Elżbieta Vogt

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 117/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9.0 Іспит O
Лекція: 15
1.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
1.0 Залік O
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
8.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
1.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Математика II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
3.0 O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 30
9.0 Іспит O
Лекторат: 30
- O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 60
9.0 O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 45
- O
Сума аудиторних годин: 70
6.0 O
Сума аудиторних годин: 20
2.0 O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 10
3.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 45
8.0 Іспит O
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 74
6.0 O
Сума аудиторних годин: 20
3.0 O
Лекторат: 60
5.0 O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 10
Проектні заняття: 25
2.0 Залік O
Лекція: 25
Аудиторні заняття: 25
Лабораторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 25
Аудиторні заняття: 25
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 120
8.0 O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 45
8.0 Іспит O
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 10
Лабораторні заняття: 10
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 20
2.0 Залік O
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 20
2.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 30
2.0 O
Лекція: 25
Лабораторні заняття: 15
Семінарські заняття: 25
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 40
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 186
30.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором