A A A
pl | en | uk
2019/2020 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Energy and Fuels

Chemical Technology

Podjęcie studiów na kierunku Technologia chemiczna, prowadzonego wspólnie przez dwa Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Student kończący studia I stopnia na kierunku Technologia Chemiczna ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, paliwowych i energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Kierunek Technologia Chemiczna należy do obszaru wiedzy związanej zarówno z naukami technicznymi, jak i ścisłymi. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem i użytkowaniem różnych surowców i substancji chemicznych oraz eksploatacją urządzeń, w których zachodzą te procesy. Odniesieniem i zapleczem naukowym kierunku jest dyscyplina naukowa Inżynieria Chemiczna usytuowana zarówno w dziedzinie nauk chemicznych, jak i technicznych. Dzięki osiągnięciu powyższych celów kształcenia absolwenci kierunku Technologia Chemiczna będą poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.

Opiekun kierunku: dr inż. Elżbieta Vogt

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 117/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Elements of Mathematics
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Mathematics I
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
Work Safety and Ergonomics
Lecture: 15
1 Assessment O
Electives humanizing subjects
Lecture: 30
2 Assessment O
Elements of physics
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
3 Assessment O
Proecological technologies in the fuel and energy sector
Lecture: 30
1 Assessment O
General and inorganic
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
8 Exam O
Engineering graphics
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O
Technology of inorganic-non-metallic materials
Lecture: 30
1 Assessment O

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Mathematics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Special elective block
Lecture: 30
Seminars: 30
3 Assessment O
Physics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 30
9 Exam O
Foreign language (JO1) semester 2
Foreign language classes: 30
- Assessment O
General Chemistry
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 60
9 Assessment O
Statistics
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Foreign language (JO1) semester 3
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Blok obieralny TCh semestr 3
Total number of contact hours: 70
6 Assessment O
Block HS sem. 3
Total number of contact hours: 20
2 Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Materials science
Lecture: 20
Laboratory classes: 10
3 Exam O
Organic chemistry I
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 45
8 Exam O
Miernictwo cieplne
Lecture: 10
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Basics of electrical engineering and automation
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Information technology
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Zastosowanie metod matematycznych w chemii
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
3 Assessment O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Blok obieralny TCh semestr 4
Total number of contact hours: 74
6 Assessment O
Inżynierski w jezyku obcym
Total number of contact hours: 20
3 Assessment O
Foreign language (JO1) semester 4
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Chemia organiczna II
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
3 Exam O
Fundamentals of Engineering Design
Lecture: 10
Project classes: 25
2 Assessment O
Surowce energetyczne ciekłe i ich przetwarzanie
Lecture: 25
Auditorium classes: 25
Laboratory classes: 15
4 Exam O
Termodynamika chemiczna
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Zasady planowania eksperymentu i opracowania wyników pomiarów
Lecture: 25
Auditorium classes: 25
3 Assessment O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Blok obieralny TCh semestr 5
Total number of contact hours: 120
8 Assessment O
Physical chemistry
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 45
8 Exam O
Podstawy analizy instrumentalnej
Lecture: 30
Seminars: 30
4 Exam O
Chemia jądrowa z radiochemią
Lecture: 10
Auditorium classes: 10
Laboratory classes: 10
2 Assessment O
Technical Thermodynamics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Biofuels and alternative fuels
Lecture: 10
Laboratory classes: 20
2 Assessment O
Fluid flow machines
Lecture: 10
Laboratory classes: 20
2 Assessment O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Elective block CT sem. 6
Total number of contact hours: 30
2 Assessment O
Fizykochemia nowych materiałów
Lecture: 25
Laboratory classes: 15
Seminars: 25
3 Assessment O
Inżynieria chemiczna i procesowa (przenoszenie ciepła)
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Chemical and process engineering (mass transfer)
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
Seminars: 15
4 Exam O
Chemical and Process Engineering (Momentum Transfer)wa (przenoszenie pędu)
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Industrial internship
Practical placement: 0
4 Assessment O
Procesy spalania
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
Project classes: 15
3 Assessment O
Surowce energetyczne stałe i ich przetwarzanie
Lecture: 40
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
6 Exam O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Blok obieralny TCh semestr 7
Total number of contact hours: 186
30 Assessment O