A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Energetyki i Paliw

Kierunek Paliwa i Środowisko będący połączeniem klasycznych i ciągle doskonalonych kierunków kształcenia z innowacyjnym podejściem do zagadnień racjonalnego i innowacyjnego wykorzystania pierwotnych nośników energii z ograniczeniem do minimum negatywnego wpływu przemysłu paliwowo-energetycznego na środowisko jest odpowiedzią na oczekiwania sektora paliwowo – energetycznego. Sektor ten bowiem stoi przed bardzo trudnym wyzwaniem połączenia efektywnej produkcji energii z racjonalną minimalizacją oddziaływania stosowanych technologii na środowisko. Studia na kierunku Paliwa i Środowisko zapewniają przygotowanie absolwenta do prowadzenia badań, projektowania, realizacji i rozwijania procesów technologicznych w przemyśle. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania zadań technologicznych w przemyśle chemicznym, energetyce zawodowej, gazownictwie, sektorze paliwowym, instytucjach związanych z szeroko pojętą problematyką gospodarki cieplnej i ochrony środowiska, do pracy w ośrodkach badawczo-rozwojowych, technologicznych instytucjach badawczych, biurach projektowych, jednostkach administracji państwowej i terenowych organach samorządowych zajmujących się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, ochroną środowiska i efektywnym wykorzystaniem energii. Absolwent przygotowany będzie również do uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 118/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
2.0 O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
8.0 Іспит O
Семінар: 30
2.0 O
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
7.0 Іспит O
Проектні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 Залік O
Семінарські заняття: 30
2.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
3.0 O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекторат: 30
- O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Математика II
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
8.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
4.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 45
- O
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 45
9.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
7.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 60
5.0 O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 45
9.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 240
18.0 O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
Семінарські заняття: 15
5.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
7.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 195
10.0 O
Сума аудиторних годин: 45
3.0 O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6.0 Іспит O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
3.0 Залік W
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 180
12.0 O
Польові заняття: 30
3.0 Залік O
Дипломний проект: 0
15.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором