2019/2020 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Energetyki i Paliw

brak

Kierunek Paliwa i Środowisko będący połączeniem klasycznych i ciągle doskonalonych kierunków kształcenia z innowacyjnym podejściem do zagadnień racjonalnego i innowacyjnego wykorzystania pierwotnych nośników energii z ograniczeniem do minimum negatywnego wpływu przemysłu paliwowo-energetycznego na środowisko jest odpowiedzią na oczekiwania sektora paliwowo – energetycznego. Sektor ten bowiem stoi przed bardzo trudnym wyzwaniem połączenia efektywnej produkcji energii z racjonalną minimalizacją oddziaływania stosowanych technologii na środowisko. Studia na kierunku Paliwa i Środowisko zapewniają przygotowanie absolwenta do prowadzenia badań, projektowania, realizacji i rozwijania procesów technologicznych w przemyśle. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania zadań technologicznych w przemyśle chemicznym, energetyce zawodowej, gazownictwie, sektorze paliwowym, instytucjach związanych z szeroko pojętą problematyką gospodarki cieplnej i ochrony środowiska, do pracy w ośrodkach badawczo-rozwojowych, technologicznych instytucjach badawczych, biurach projektowych, jednostkach administracji państwowej i terenowych organach samorządowych zajmujących się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, ochroną środowiska i efektywnym wykorzystaniem energii. Absolwent przygotowany będzie również do uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 118/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok HS semestr 1
Лекція: 30
2 Залік O
Technologie informacyjne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
8 Іспит O
Blok sem 1 - Elementy
Семінар: 30
2 Залік O
Chemia ogólna i nieorganiczna I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
7 Іспит O
Grafika inżynierska
Проектні заняття: 30
2 Залік O
Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Paliwa i środowisko
Лекція: 30
2 Залік O
Przygotowanie publikacji i prezentacji multimedialnych
Семінарські заняття: 30
2 Залік O

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok HS semestr 2
Лекція: 30
3 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Język obcy (JO1) semestr 2
Лекторат: 30
- Залік O
Chemia ogólna i nieorganiczna II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Математика II
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
8 Іспит O
Matlab + AutoCAD
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Podstawy konstrukcji maszyn
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік O
Podstawy metod analitycznych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
4 Залік O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język obcy (JO1) semestr 3
Лекторат: 45
- Залік O
Chemia węglowodorów I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 45
9 Іспит O
Chemia środowiska
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Badania materiałowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Fizyka II
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
7 Іспит O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Podstawy elektrotechniki i automatyki
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Zastosowanie metod matematycznych
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język obcy (JO1) semestr 4
Лекторат: 60
5 Іспит O
Chemia węglowodorów II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Eksperymentalna chemia fizyczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 45
9 Іспит O
Fizykochemia paliw
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Statystyka dla inżynierów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Termodynamika techniczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok obieralny sem 5
Сума аудиторних годин: 240
18 Залік O
Analiza instrumentalna
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
Семінарські заняття: 15
5 Залік O
Inżynieria procesowa (pęd i masa)
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
7 Іспит O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok obieralny sem 6
Сума аудиторних годин: 195
10 Залік O
Blok JO specjalistyczny
Сума аудиторних годин: 45
3 Залік O
Wymiana ciepła w procesach technologicznych
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6 Іспит O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Procesy spalania
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Technologie ochrony powietrza
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
3 Залік W

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok obieralny sem 7
Сума аудиторних годин: 180
12 Залік O
Wizyty studyjne
Польові заняття: 30
3 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
15 Залік O