A A A
pl | en | uk
2019/2020 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Energy and Fuels

Fuel and Environment

Kierunek Paliwa i Środowisko będący połączeniem klasycznych i ciągle doskonalonych kierunków kształcenia z innowacyjnym podejściem do zagadnień racjonalnego i innowacyjnego wykorzystania pierwotnych nośników energii z ograniczeniem do minimum negatywnego wpływu przemysłu paliwowo-energetycznego na środowisko jest odpowiedzią na oczekiwania sektora paliwowo – energetycznego. Sektor ten bowiem stoi przed bardzo trudnym wyzwaniem połączenia efektywnej produkcji energii z racjonalną minimalizacją oddziaływania stosowanych technologii na środowisko. Studia na kierunku Paliwa i Środowisko zapewniają przygotowanie absolwenta do prowadzenia badań, projektowania, realizacji i rozwijania procesów technologicznych w przemyśle. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania zadań technologicznych w przemyśle chemicznym, energetyce zawodowej, gazownictwie, sektorze paliwowym, instytucjach związanych z szeroko pojętą problematyką gospodarki cieplnej i ochrony środowiska, do pracy w ośrodkach badawczo-rozwojowych, technologicznych instytucjach badawczych, biurach projektowych, jednostkach administracji państwowej i terenowych organach samorządowych zajmujących się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, ochroną środowiska i efektywnym wykorzystaniem energii. Absolwent przygotowany będzie również do uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 118/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Block HS semester 1
Lecture: 30
2 Assessment O
Information technology
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Mathematics I
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
8 Exam O
Block sem 1 - Elements
Conversation seminar: 30
2 Assessment O
General and inorganic chemistry I
Lecture: 45
Auditorium classes: 30
7 Exam O
Engineering graphics
Project classes: 30
2 Assessment O
Technical mechanics and strength of materials
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Fuels and environment
Lecture: 30
2 Assessment O
Preparation of multimedia publications and presentations
Seminars: 30
2 Assessment O

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Block HS semester 2
Lecture: 30
3 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Foreign language (JO1) semester 2
Foreign language classes: 30
- Assessment O
General and inorganic chemistry II
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Physics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Mathematics II
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
8 Exam O
Matlab + AutoCAD
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Bases of machine construction
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
3 Assessment O
Basics of analytical methods
Lecture: 15
Laboratory classes: 45
4 Assessment O

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Foreign language (JO1) semester 3
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Hydrocarbon chemistry I
Lecture: 45
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 45
9 Exam O
Environmental Chemistry
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Material research
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Physics II
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
7 Exam O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Basics of electrical engineering and automation
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Application of mathematical methods
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
3 Assessment O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Foreign language (JO1) semester 4
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Hydrocarbon chemistry II
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Experimental physical chemistry
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 45
9 Exam O
Physicochemistry of fuels
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Statistics for engineers
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Technical Thermodynamics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Assessment O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Elective blocks sem 5
Total number of contact hours: 240
18 Assessment O
Instrumental analysis
Lecture: 15
Laboratory classes: 45
Seminars: 15
5 Assessment O
Process engineering (momentum and mass)
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Seminars: 15
7 Exam O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Elective block sem 6
Total number of contact hours: 195
10 Assessment O
Block FL technical
Total number of contact hours: 45
3 Assessment O
Heat exchange in technological processes
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Project classes: 15
6 Exam O
Industrial internship
Practical placement: 0
4 Assessment O
Combustion processes
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Air protection technologies
Lecture: 30
Seminars: 30
3 Assessment W

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Elective block sem 7
Total number of contact hours: 180
12 Assessment O
Study visits
Fieldwork: 30
3 Assessment O
Diploma project
Diploma project: 0
15 Assessment O