2019/2020 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Metali Nieżelaznych

brak

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności w zakresie szeroko rozumianej inżynierii materiałowej obejmującej procesy odlewania, metalurgii proszków, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz obróbki powierzchniowej materiałów. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów I stopnia kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych, jak również na drugim stopniu na wszystkich pokrewnych kierunkach związanych z dyscypliną inżynieria materiałowa oraz inżynieria mechaniczna.

Opiekunowie kierunku: dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH, dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Technologie informacyjne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Chemia I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Іспит O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9 Іспит O
Wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe I
Лекція: 45
4 Іспит O
Rynek metali
Лекція: 20
2 Залік O
Rysunek techniczny
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia I stopnia)
Лекція: 30
2 Залік O

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
7 Іспит O
Wychowanie fizyczne I
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe II
Лекція: 45
4 Іспит O
Podstawy krystalografii
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Komputerowe wspomaganie projektowania I
Лабораторні заняття: 45
4 Залік O
Математика II
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
7 Іспит O
Chemia II
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Język obcy sem. 2
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5 Іспит O
Statystyka dla inżynierów
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Chemia fizyczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6 Іспит O
Komputerowe wspomaganie projektowania II
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Wychowanie fizyczne II
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Metody badań materiałów
Лабораторні заняття: 45
3 Залік O
Ochrona własności intelektualnej i etyka zawodowa
Лекція: 15
Проектні заняття: 10
1 Залік O
Wybrane zagadnienia z matematyki aplikacyjnej
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Іспит O
Fizyka II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
7 Іспит O
Język obcy sem. 3
Лекторат: 45
- Залік O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 3 (studia I stopnia)
Лекція: 45
3 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metody i techniki pomiarowe
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Fizyka ciała stałego
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Podstawy teoretyczne przeróbki plastycznej
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Podstawy sprężystości materiałów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 15
5 Іспит O
Wychowanie fizyczne III
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Podstawy teorii przemian fazowych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Podstawy automatyki i robotyki
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Język obcy sem. 4
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Obróbka cieplna
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Przedmioty obieralne IMN: ekonomiczne
Лекція: 15
1 Залік O
Przedmioty obieralne IMN: metalurgia, recykling i ochrona środowiska
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Przedmioty obieralne IMN: synteza i przetwórstwo metali i stopów
Сума аудиторних годин: 45
3 Залік O
Ścieżki dyplomowania sem. 5
Сума аудиторних годин: 240
20 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Inżynieria jakości
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Stopy metali nieżelaznych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Przedmioty obieralne IMN: materiały w zastosowaniach inżynierskich
Сума аудиторних годин: 105
5 Залік O
Ścieżki dyplomowania sem. 6
Сума аудиторних годин: 180
15 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
15 Залік O
Przedmioty obieralne IMN: inżynieria produkcji
Проектні заняття: 15
1 Залік O
Przedmioty obieralne IMN: materiały i technologie ich wytwarzania
Лекція: 60
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 30
8 Залік O
Przedmioty obieralne IMN: przedmioty w języku obcym
Сума аудиторних годин: 45
4 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 20
2 Залік O