A A A
pl | en | uk
2019/2020 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Non-Ferrous Metals

Non-Ferrous Metals Science and Engineering

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności w zakresie szeroko rozumianej inżynierii materiałowej obejmującej procesy odlewania, metalurgii proszków, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz obróbki powierzchniowej materiałów. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów I stopnia kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych, jak również na drugim stopniu na wszystkich pokrewnych kierunkach związanych z dyscypliną inżynieria materiałowa oraz inżynieria mechaniczna.

Opiekunowie kierunku: dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH, dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Information technology
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Chemia I
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
Mathematics I
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
Introduction to materials science and material technologies I
Lecture: 45
4 Exam O
Rynek metali
Lecture: 20
2 Assessment O
Rysunek techniczny
Project classes: 30
4 Assessment O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia I stopnia)
Lecture: 30
2 Assessment O

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
7 Exam O
Physical Education I
Physical Education: 30
- Assessment O
Wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe II
Lecture: 45
4 Exam O
Basics of crystallography
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Komputerowe wspomaganie projektowania I
Laboratory classes: 45
4 Assessment O
Mathematics II
Lecture: 45
Auditorium classes: 30
7 Exam O
Chemia II
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Język obcy sem. 2
Foreign language classes: 30
- Assessment O

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mechanics and strength of materials
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Statystyka dla inżynierów
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
3 Assessment O
Physical chemistry
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Komputerowe wspomaganie projektowania II
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Physical Education II
Physical Education: 15
- Assessment O
Materials research methods
Laboratory classes: 45
3 Assessment O
Protection of intellectual property and professional ethics
Lecture: 15
Project classes: 10
1 Assessment O
Wybrane zagadnienia z matematyki aplikacyjnej
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Exam O
Physics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
7 Exam O
Język obcy sem. 3
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 3 (studia I stopnia)
Lecture: 45
3 Assessment O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metody i techniki pomiarowe
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Physics of Solids
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Podstawy teoretyczne przeróbki plastycznej
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Podstawy sprężystości materiałów
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Physical Education III
Physical Education: 15
- Assessment O
Podstawy teorii przemian fazowych
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Podstawy automatyki i robotyki
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Język obcy sem. 4
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Heat treatment
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Przedmioty obieralne IMN: ekonomiczne
Lecture: 15
1 Assessment O
Przedmioty obieralne IMN: metalurgia, recykling i ochrona środowiska
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Przedmioty obieralne IMN: synteza i przetwórstwo metali i stopów
Total number of contact hours: 45
3 Assessment O
Ścieżki dyplomowania sem. 5
Total number of contact hours: 240
20 Assessment O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Quality Engineering
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Stopy metali nieżelaznych
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Praktyka zawodowa (4 tygodnie)
Practical placement: 0
4 Assessment O
Przedmioty obieralne IMN: materiały w zastosowaniach inżynierskich
Total number of contact hours: 105
5 Assessment O
Ścieżki dyplomowania sem. 6
Total number of contact hours: 180
15 Assessment O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
15 Assessment O
Przedmioty obieralne IMN: inżynieria produkcji
Project classes: 15
1 Assessment O
Przedmioty obieralne IMN: materiały i technologie ich wytwarzania
Lecture: 60
Laboratory classes: 30
Project classes: 30
8 Assessment O
Przedmioty obieralne IMN: przedmioty w języku obcym
Total number of contact hours: 45
4 Assessment O
Diploma Seminar
Seminars: 20
2 Assessment O