brak

Celem kształcenia studentów na kierunku Chemia w Kryminalistyce jest przekazanie wiedzy z zakresu zastosowań chemii w kryminalistyce i kryminologii, w tym zagadnień analizy śladowej, analizy sądowej, analizy chemicznej próbek dowodowych, zagadnień prawnych. Po ukończeniu studiów absolwenci są specjalistami z zakresu analizy chemicznej, w tym analizy śladowej, tak istotnej w badaniach kryminalistycznych. Absolwenci posiadają także umiejętności oceny zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami kryminalnymi, rozumieją mechanizmy popełniania czynów zabronionych, umieją wyjaśnić zjawisko przestępczości. Studia na kierunku Chemia w Kryminalistyce są realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia PBL (ang. Problem Based Learning) umożliwiając studentom rozwiązywanie realnych problemów oraz rozwój umiejętności miękkich, pracę w grupie. Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym czy szkolnictwie, firmach biotechnologicznych, laboratoriach kryminalistycznych Policji, konsorcjach typu “biocentrum” oraz wyższych uczelniach, czy instytutach badawczych w kraju i za granicą.

Opiekun kierunku: dr inż. Marek Smoluch

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 139/2019 z dnia 25 września 2019 r.

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmiot obieralny(Ł) I - semestr letni
Сума аудиторних годин: 15
1 Залік O
Przedmiot obieralny(Ł) II - semestr letni
Лекція: 7
Лабораторні заняття: 8
1 Залік O
Przedmiot obieralny(Ł) III- semestr letni
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 10
2 Залік O
Etyka zawodowa
Лекція: 15
1 Залік O
Metody instrumentalne w analizie kryminalistycznej I
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
Проектні заняття: 15
5 Іспит O
Chemia sądowa
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3 Іспит O
Techniki kryminalistyczne
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Залік O
Analiza chromatograficzna GC
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 12
1 Залік O
Ekspercka ocena zdarzeń I
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Authentication of products
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Іспит O
Psychoactive compounds - chemistry and detection
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
Проектні заняття: 2
Семінарські заняття: 2
2 Залік O
Biometria w kryminalistyce
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Chemometria i elementy logiki
Лабораторні заняття: 20
1 Залік O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmiot obieralny(Kr) I - semestr zimowy
Сума аудиторних годин: 15
1 Залік O
Przedmiot obieralny(Kr) II - semestr zimowy
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Przedmiot obieralny(HS) - semestr zimowy
Лекція: 30
Семінарські заняття: 15
4 Залік O
Związki psychoaktywne-farmakologia i metabolizm
Лекція: 30
2 Залік O
Ekspercka ocena zdarzeń II
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Analityka kryminalistyczna w skali nano
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Analiza chromatograficzna LC
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Wprowadzenie do offline’owej analizy cyfrowych nośników danych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Metody instrumentalne w analizie kryminalistycznej II
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
Проектні заняття: 15
6 Іспит O
Toksykologia
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3 Іспит O
Biologia z genetyką
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3 Іспит O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 15
1 Залік O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Język angielski B2+
Лекторат: 30
2 Іспит O
Laboratorium dyplomowe
Лабораторні заняття: 60
4 Залік O
Wykłady monograficzne
Лекція: 15
1 Залік O
Działalność gospodarcza i prawo pracy
Лекція: 30
2 Залік O