A A A
pl | en | uk
2019/2020 Full-time studies Second-cycle studies Faculty of Materials Science and Ceramics

Chemistry in Forensic Science

Celem kształcenia studentów na kierunku Chemia w Kryminalistyce jest przekazanie wiedzy z zakresu zastosowań chemii w kryminalistyce i kryminologii, w tym zagadnień analizy śladowej, analizy sądowej, analizy chemicznej próbek dowodowych, zagadnień prawnych. Po ukończeniu studiów absolwenci są specjalistami z zakresu analizy chemicznej, w tym analizy śladowej, tak istotnej w badaniach kryminalistycznych. Absolwenci posiadają także umiejętności oceny zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami kryminalnymi, rozumieją mechanizmy popełniania czynów zabronionych, umieją wyjaśnić zjawisko przestępczości. Studia na kierunku Chemia w Kryminalistyce są realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia PBL (ang. Problem Based Learning) umożliwiając studentom rozwiązywanie realnych problemów oraz rozwój umiejętności miękkich, pracę w grupie. Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym czy szkolnictwie, firmach biotechnologicznych, laboratoriach kryminalistycznych Policji, konsorcjach typu “biocentrum” oraz wyższych uczelniach, czy instytutach badawczych w kraju i za granicą.

Opiekun kierunku: dr inż. Marek Smoluch

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 139/2019 z dnia 25 września 2019 r.

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedmiot obieralny(Ł) I - semestr letni
Total number of contact hours: 15
1 Assessment O
Przedmiot obieralny(Ł) II - semestr letni
Lecture: 7
Laboratory classes: 8
1 Assessment O
Przedmiot obieralny(Ł) III- semestr letni
Lecture: 10
Laboratory classes: 10
2 Assessment O
Professional Ethics
Lecture: 15
1 Assessment O
Metody instrumentalne w analizie kryminalistycznej I
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
Project classes: 15
5 Exam O
Forensic Chemistry
Lecture: 15
Project classes: 15
3 Exam O
Forensic techniques
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Assessment O
Chromatographic analysis GC
Lecture: 8
Laboratory classes: 12
1 Assessment O
Expert evaluation of crime scene I
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Authentication of products
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3 Exam O
Psychoactive compounds - chemistry and detection
Lecture: 8
Laboratory classes: 8
Project classes: 2
Seminars: 2
2 Assessment O
Biometrics in forensics
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Chemometrics and elements of logic
Laboratory classes: 20
1 Assessment O

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedmiot obieralny(Kr) I - semestr zimowy
Total number of contact hours: 15
1 Assessment O
Przedmiot obieralny(Kr) II - semestr zimowy
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Przedmiot obieralny(HS) - semestr zimowy
Lecture: 30
Seminars: 15
4 Assessment O
Psychoactive compounds - pharmacology and metabolism
Lecture: 30
2 Assessment O
Expert evaluation of crime scene II
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Forensic analysis on the nano scale
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Chromatographic analysis LC
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Assessment O
Introduction to offline analysis of digital data carriers
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Metody instrumentalne w analizie kryminalistycznej II
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
Project classes: 15
6 Exam O
Toxicology
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3 Exam O
Biology with genetics
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3 Exam O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Seminar
Seminars: 15
1 Assessment O
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Assessment O
English B2+
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Laboratorium dyplomowe
Laboratory classes: 60
4 Assessment O
Wykłady monograficzne
Lecture: 15
1 Assessment O
Działalność gospodarcza i prawo pracy
Lecture: 30
2 Assessment O