A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Matematyki Stosowanej

Wydział Matematyki Stosowanej AGH prowadzi studia matematyczne II stopnia (magisterskie). Wiedza z zakresu podstawowych działów matematyki, przekazywana studentom podczas studiów, ma charakter uniwersalny i nie zależy od zmieniających się technologii, miejsca i czasu. Zatem jest podstawą do procesu kształcenia przez całe życie. Absolwenci studiów matematycznych oprócz wiedzy z zakresu matematyki i zastosowań matematyki posiadają umiejętności logicznego, konstruktywnego i perspektywicznego myślenia, podejmowania rozsądnych decyzji oraz szybkiego i trafnego wnioskowania. Uniwersalny charakter matematyki jest podstawą do procesu kształcenia się przez całe życie. Programy specjalności studiów II stopnia zawierają współczesne zastosowania matematyki w innych dziedzinach wiedzy, w szczególności w bankowości i finansach, informatyce, zarządzaniu, biologii, inżynierii materiałowej, elektronice, automatyce, mechanice i telekomunikacji. Umożliwia to studentom zdobywać umiejętności przydatne w przyszłości na rynku pracy i ułatwia zatrudnienie w przemyśle, bankach, sektorze ubezpieczeń, branży IT, administracji, nauce i oświacie oraz współpracę ze specjalistami z innych dziedzin. Ponadto, wiedza zawarta w programach studiów oraz umiejętności są uzupełniane aktywnym udziałem studentów w pracach kół naukowych. Zajęcia dydaktyczne na kierunku są prowadzone przez matematyków prowadzących własne badania naukowe na wysokim poziomie. Ten fakt sprzyja rozwojowi naukowemu najlepszych studentów i przygotowuje do kontynuowana studiów matematycznych na studiach doktoranckich i pracy naukowej.

Opiekun kierunku: dr Maria Malejki

Zobacz pełny opis kierunku (Matematyka obliczeniowa i komputerowa)
Zobacz pełny opis kierunku (Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych)
Zobacz pełny opis kierunku (Matematyka finansowa)
Zobacz pełny opis kierunku (Matematyka ubezpieczeniowa)
Zobacz pełny opis kierunku (Matematyka w informatyce)
Zobacz pełny opis kierunku (Matematyka w zarządzaniu)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 72/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
27.0 W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
16.0 W
Семінар: 30
2.0 Залік W
Лекція: 30
4.0 Іспит W
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 0
2.0 W

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 0
29.0 W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекторат: 30
2.0 O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит W
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Залік W
Сума аудиторних годин: 0
29.0 W
Сума аудиторних годин: 0
8.0 W
Лекція: 30
4.0 Іспит W

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 0
21.0 W
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
21.0 W
Сума аудиторних годин: 0
10.0 W
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит W
Сума аудиторних годин: 0
2.0 W
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6.0 Залік W

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 0
21.0 W
Сума аудиторних годин: 0
21.0 W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
14.0 W
Семінар: 30
2.0 Залік W
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит W
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 0
2.0 W

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 0
27.0 W
Семінар: 30
2.0 Залік W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
14.0 W
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит W
Сума аудиторних годин: 0
2.0 W
Сума аудиторних годин: 0
27.0 W
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
27.0 W
Сума аудиторних годин: 0
7.0 W
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Семінар: 30
2.0 Залік W
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит W
Сума аудиторних годин: 0
2.0 W
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит W
Сума аудиторних годин: 0
2.0 W
Лекція: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит W
Лекція: 30
4.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 0
2.0 W
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
21.0 W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
21.0 W

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Залік W
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит W
Сума аудиторних годин: 0
8.0 W
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит W
Сума аудиторних годин: 0
2.0 W
Лекція: 30
4.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
27.0 W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
- W

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 0
6.0 W
Лекція: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 60
Аудиторні заняття: 30
8.0 Іспит W
Лекція: 30
4.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 0
2.0 W
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
27.0 W

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит W
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит W
Сума аудиторних годин: 0
2.0 W
Лекція: 30
4.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 0
29.0 W
Сума аудиторних годин: 0
29.0 W
Сума аудиторних годин: 0
12.0 W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
- W

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 0
2.0 W
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит W
Лекція: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит W
Лекція: 30
4.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 0
21.0 W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
8.0 W
Сума аудиторних годин: 0
21.0 W

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 0
12.0 W
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит W
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит W
Сума аудиторних годин: 0
2.0 W
Лекція: 30
4.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 0
27.0 W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
27.0 W
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Семінар: 30
2.0 Залік W
Сума аудиторних годин: 0
22.0 W
Семінар: 30
2.0 Залік W
Семінар: 30
4.0 Іспит W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
27.0 W

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Семінар: 30
2.0 Залік W
Семінарські заняття: 30
2.0 Залік W
Сума аудиторних годин: 0
22.0 W
Семінар: 30
4.0 Іспит W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
21.0 W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
21.0 W

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 0
22.0 W
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6.0 Іспит W
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
27.0 W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
- W

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит W
Сума аудиторних годин: 0
29.0 W
Сума аудиторних годин: 0
18.0 W
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6.0 Іспит W
Сума аудиторних годин: 0
29.0 W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
- W

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6.0 Іспит W
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит W
Сума аудиторних годин: 0
21.0 W
Сума аудиторних годин: 0
21.0 W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
18.0 W

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит W
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит W
Сума аудиторних годин: 0
27.0 W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
- W
Сума аудиторних годин: 0
18.0 W
Сума аудиторних годин: 0
27.0 W