2023/2024 Стаціонарне Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Od wielu lat obserwuje się ciągły wzrost automatyzacji procesów produkcyjnych. Kierunek Transport w Przemyśle 4.0 jest odpowiedzią na wyzwania stawiane przez większość branż technologicznych związane z koniecznością usprawniania procesów. Zagadnienia związane z transportem, w tym transportem autonomicznym wewnątrz przedsiębiorstwa i składowaniem stanowią duże wyzwanie dla zakładów. Kluczem do osiągnięcia tych rezultatów jest mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów transportowych w połączeniu z intralogistyką (logistyką wewnątrzzakładową). W powiązaniu z koncepcją Przemysłu 4.0 procesy logistyczne wewnątrz przedsiębiorstwa stają się elastyczne i inteligentne. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń wykonawczych, takich jak roboty mobilne, roboty autonomiczne, podajniki, suwnice czy zautomatyzowane magazyny daje możliwość osiągnięcia znacząco lepszych wskaźników produkcyjnych. Mając to na uwadze opracowano kierunek w trakcie którego student pozna zasady projektowania, optymalizacji przepływu strumieni, zarządzania i eksploatacji środków transportu wewnętrznego. Konstrukcja i eksploatacja systemów i urządzeń automatycznych i autonomicznych stosowanych w transporcie bliskim wymagają specjalistów o nowych kompetencjach i wiedzy wykraczającej po za obecne kierunki oferowane w AGH. Wychodząc na przeciw potrzebom przemysłu oraz rosnącemu popytowi na rynku pracy na specjalistów z zakresu transportu wewnątrzzakładowego oraz Przemysłu 4.0 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki postanowił utworzyć nowy kierunek na studiach II-go stopnia „Transport w Przemyśle 4.0”. Absolwenci kierunku otrzymają wykształcenie w ramach trzech ścieżek:
•    Transport technologiczny (TT).
•    Transport autonomiczny (TA).
•    Intralogistyka (I).

Zagadnienia realizowane w ramach poszczególnych ścieżek dotyczyć będą zarówno problemów Przemysłu 4.0 jak również będą ukierunkowane na tematykę kluczową dla danej ścieżki. Studenci zostaną zapoznani z najnowszymi zautomatyzowanymi i zrobotyzowanymi rozwiązaniami w zakresie transportu technologicznego i składowania. Pozyskają wiedzę na temat możliwości integracji urządzeń, gromadzenia i przesyłania danych, cyfryzacji, optymalizacji i logistyki procesu.

Opiekun.  dr hab. inż. Andrzej Klepka, prof. AGH

 

Zobacz pełny opis kierunku

 

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 73/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Systemy i środki transportu
Лекція: 26
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 8
Семінарські заняття: 14
4 Іспит O
Podstawy logistyki w transporcie
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
3 Залік O
Statystyka i analiza danych
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 26
Проектні заняття: 48
4 Іспит O
Zarządzanie transportem w produkcji
Лекція: 28
Проектні заняття: 14
Семінарські заняття: 14
3 Залік O
Inteligentne systemy transportu
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 14
Семінарські заняття: 14
3 Іспит O
Ścieżki dyplomowania sem. 1
Сума аудиторних годин: 216
13 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Inżynieria eksploatacji urządzeń transportowych
Лекція: 20
Семінарські заняття: 20
3 Залік O
Inżynieria niezawodności
Лекція: 28
Проектні заняття: 14
Семінарські заняття: 14
4 Іспит O
Diagnostyka środków transportu
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Zautomatyzowane środki transportu
Лекція: 24
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
3 Залік O
Praca przejściowa
Семінарські заняття: 30
1 Залік O
Moduły specjalnościowe obieralne w języku obcym
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
Семінарські заняття: 14
3 Залік O
Język obcy MiBM 2
Лекторат: 30
2 Іспит O
Ścieżki dyplomowania sem. 2
Сума аудиторних годин: 172
10 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Optymalizacja
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
2 Іспит O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Praktyka dyplomowa
Дипломна практика: 0
2 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 15
1 Залік O
Moduł HS-1 moduły humanistyczno-społeczne
Лекція: 14
Семінарські заняття: 14
2 Залік O
Moduł HS-2 moduły humanistyczno-społeczne
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O