A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Inżynieria mechaniczna

Transport w Przemyśle 4.0

Od wielu lat obserwuje się ciągły wzrost automatyzacji procesów produkcyjnych. Kierunek Transport w Przemyśle 4.0 jest odpowiedzią na wyzwania stawiane przez większość branż technologicznych związane z koniecznością usprawniania procesów. Zagadnienia związane z transportem, w tym transportem autonomicznym wewnątrz przedsiębiorstwa i składowaniem stanowią duże wyzwanie dla zakładów. Kluczem do osiągnięcia tych rezultatów jest mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów transportowych w połączeniu z intralogistyką (logistyką wewnątrzzakładową). W powiązaniu z koncepcją Przemysłu 4.0 procesy logistyczne wewnątrz przedsiębiorstwa stają się elastyczne i inteligentne. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń wykonawczych, takich jak roboty mobilne, roboty autonomiczne, podajniki, suwnice czy zautomatyzowane magazyny daje możliwość osiągnięcia znacząco lepszych wskaźników produkcyjnych. Mając to na uwadze opracowano kierunek w trakcie którego student pozna zasady projektowania, optymalizacji przepływu strumieni, zarządzania i eksploatacji środków transportu wewnętrznego. Konstrukcja i eksploatacja systemów i urządzeń automatycznych i autonomicznych stosowanych w transporcie bliskim wymagają specjalistów o nowych kompetencjach i wiedzy wykraczającej po za obecne kierunki oferowane w AGH. Wychodząc na przeciw potrzebom przemysłu oraz rosnącemu popytowi na rynku pracy na specjalistów z zakresu transportu wewnątrzzakładowego oraz Przemysłu 4.0 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki postanowił utworzyć nowy kierunek na studiach II-go stopnia „Transport w Przemyśle 4.0”. Absolwenci kierunku otrzymają wykształcenie w ramach trzech ścieżek:
•    Transport technologiczny (TT).
•    Transport autonomiczny (TA).
•    Intralogistyka (I).

Zagadnienia realizowane w ramach poszczególnych ścieżek dotyczyć będą zarówno problemów Przemysłu 4.0 jak również będą ukierunkowane na tematykę kluczową dla danej ścieżki. Studenci zostaną zapoznani z najnowszymi zautomatyzowanymi i zrobotyzowanymi rozwiązaniami w zakresie transportu technologicznego i składowania. Pozyskają wiedzę na temat możliwości integracji urządzeń, gromadzenia i przesyłania danych, cyfryzacji, optymalizacji i logistyki procesu.

Opiekun.  dr hab. inż. Andrzej Klepka, prof. AGH

 

Zobacz pełny opis kierunku

 

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 73/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Systemy i środki transportu
Wykład: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
Ćwiczenia projektowe: 8
Zajęcia seminaryjne: 14
4 Egzamin O
Podstawy logistyki w transporcie
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
3 Zaliczenie O
Statystyka i analiza danych
Wykład: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 26
Ćwiczenia projektowe: 48
4 Egzamin O
Zarządzanie transportem w produkcji
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 14
Zajęcia seminaryjne: 14
3 Zaliczenie O
Inteligentne systemy transportu
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Zajęcia seminaryjne: 14
3 Egzamin O
Ścieżki dyplomowania sem. 1
Suma godzin kontaktowych: 216
13 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Inżynieria eksploatacji urządzeń transportowych
Wykład: 20
Zajęcia seminaryjne: 20
3 Zaliczenie O
Inżynieria niezawodności
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 14
Zajęcia seminaryjne: 14
4 Egzamin O
Diagnostyka środków transportu
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Zautomatyzowane środki transportu
Wykład: 24
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
3 Zaliczenie O
Praca przejściowa
Zajęcia seminaryjne: 30
1 Zaliczenie O
Moduły specjalnościowe obieralne w języku obcym
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Zajęcia seminaryjne: 14
3 Zaliczenie O
Język obcy MiBM 2
Lektorat: 30
2 Egzamin O
Ścieżki dyplomowania sem. 2
Suma godzin kontaktowych: 172
10 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Optymalizacja
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
2 Egzamin O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Praktyka dyplomowa
Praktyka dyplomowa: 0
2 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Moduł HS-1 moduły humanistyczno-społeczne
Wykład: 14
Zajęcia seminaryjne: 14
2 Zaliczenie O
Moduł HS-2 moduły humanistyczno-społeczne
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O