2023/2024 Стаціонарне Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Celem kształcenia na kierunku "Informatyka Techniczna" (do roku 2019 prowadzonego jako "Informatyka Stosowana") jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia oprogramowania oraz wykorzystywania systemów komputerowych we wszystkich obszarach zastosowań, w szczególności tych związanych z rozmaitymi dziedzinami techniki i biznesu. Program nauczania na drugim stopniu studiów ukierunkowany jest na dostosowanie profilu studiów do indywidualnych zainteresowań kandydatów. Stąd program w całości składa się z przedmiotów obieralnych, dotyczących m.in. zaawansowanych aspektów zarządzania projektami i systemami informatycznymi, modelowania procesów oraz wykorzystania technik internetowych i metod sztucznej inteligencji. Absolwentki i absolwenci kierunku "Informatyka Techniczna", będąc szczególnie dobrze przygotowani do podjęcia pracy w firmach i instytucjach związanych z techniką, mogą podejmować pracę w dowolnym obszarze zastosowań informatyki, jako wysoko wykwalifikowani programiści lub administratorzy systemów informatycznych. Kierunek posiada jeden z najwyższych wskaźników zatrudnienia w pracy o profilu zgodnym z kierunkiem kształcenia, już podczas studiów, a także w okresie kilku miesięcy po ukończeniu studiów (zatrudnienie ponad 99,5% w pierwszym roku po ukończeniu studiów – dane z roku 2018). Ukończenie studiów drugiego stopnia daje zwiększone możliwości zajmowania stanowisk kierowniczych i menedżerskich.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Banaś, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty obieralne
Лекція: 140
Лабораторні заняття: 140
25 Залік O
Przedmiot obieralny HES III
Лекція: 56
5 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty obieralne
Сума аудиторних годин: 280
25 Залік O
Język Obcy do wyboru - egzamin B2
Лекторат: 30
2 Іспит O
Przedmiot obieralny w języku angielskim
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
3 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік W
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 28
5 Залік O
Przedmiot obieralny (eLearning)
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
5 Залік O