A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Informatyka techniczna i telekomunikacja

Informatyka Techniczna

Celem kształcenia na kierunku "Informatyka Techniczna" (do roku 2019 prowadzonego jako "Informatyka Stosowana") jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia oprogramowania oraz wykorzystywania systemów komputerowych we wszystkich obszarach zastosowań, w szczególności tych związanych z rozmaitymi dziedzinami techniki i biznesu. Program nauczania na drugim stopniu studiów ukierunkowany jest na dostosowanie profilu studiów do indywidualnych zainteresowań kandydatów. Stąd program w całości składa się z przedmiotów obieralnych, dotyczących m.in. zaawansowanych aspektów zarządzania projektami i systemami informatycznymi, modelowania procesów oraz wykorzystania technik internetowych i metod sztucznej inteligencji. Absolwentki i absolwenci kierunku "Informatyka Techniczna", będąc szczególnie dobrze przygotowani do podjęcia pracy w firmach i instytucjach związanych z techniką, mogą podejmować pracę w dowolnym obszarze zastosowań informatyki, jako wysoko wykwalifikowani programiści lub administratorzy systemów informatycznych. Kierunek posiada jeden z najwyższych wskaźników zatrudnienia w pracy o profilu zgodnym z kierunkiem kształcenia, już podczas studiów, a także w okresie kilku miesięcy po ukończeniu studiów (zatrudnienie ponad 99,5% w pierwszym roku po ukończeniu studiów – dane z roku 2018). Ukończenie studiów drugiego stopnia daje zwiększone możliwości zajmowania stanowisk kierowniczych i menedżerskich.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Banaś, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmioty obieralne
Wykład: 140
Ćwiczenia laboratoryjne: 140
25 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny HES III
Wykład: 56
5 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmioty obieralne
Suma godzin kontaktowych: 280
25 Zaliczenie O
Język Obcy do wyboru - egzamin B2
Lektorat: 30
2 Egzamin O
Przedmiot obieralny w języku angielskim
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie W
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 28
5 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny (eLearning)
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
5 Zaliczenie O