2021/2022 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia

brak

Kształcenie na studiach I stopnia realizuje koncepcję kształcenia osób, które będą znać zagadnienia technologii informacyjnych oraz nabędą wiedzę pozwalającą na projektowanie i realizowanie zaawansowanych systemów informatycznych. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę w dziedzinie oraz kluczową umiejętność samodzielnego jej poszerzania i rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich. Są także przygotowywani do prowadzenia badań poprzez zdobywanie umiejętności wykonywania eksperymentów i pomiarów, zbierania i opracowywania wyników oraz wyciągania wniosków. Absolwenci posiadają także ważne umiejętności społeczne, takie jak praca zespołowa, negocjacje, komunikacja, samodzielność decyzyjna, świadomość następstw podejmowanych wyborów projektowych i realizacyjnych. W efekcie absolwenci kierunku są uznawani za najlepszych kandydatów do pracy i mogą podjąć pracę zawodową w renomowanych, światowych przedsiębiorstwach z branży IT. Często sami pracodawcy zabiegają o pozyskanie absolwentów Informatyki do swoich zespołów.

Opiekun kierunku: dr inż. Jędrzej Byrski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Matematyka dyskretna
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
5 Залік O
Język angielski B2
Лекторат: 32
- Залік O
Analiza matematyczna 1
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
6 Іспит O
Algebra
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
6 Іспит O
Wstęp do informatyki
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
6 Іспит O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Algorytmy i struktury danych
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
6 Іспит O
Fizyka 1
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
6 Іспит O
Wprowadzenie do systemu UNIX
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5 Залік O
Analiza matematyczna 2
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
6 Іспит O
Język angielski B2
Лекторат: 32
- Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Fizyka 2
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
6 Іспит O
Logika matematyczna
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
5 Залік O
Język angielski B2
Лекторат: 16
5 Іспит O
Цифрова техніка
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5 Залік O
Programowanie imperatywne
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5 Іспит O
Ochrona własności intelektualnej
Лекція: 16
2 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Inżynieria wymagań i jakości
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5 Іспит O
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
5 Залік O
Programowanie obiektowe
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5 Іспит O
Technika mikroprocesorowa
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5 Залік O
Podstawy baz danych
Лекція: 16
Проектні заняття: 16
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projektowanie obiektowe
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5 Залік O
Programowanie funkcyjne
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5 Залік O
Systemy operacyjne
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5 Іспит O
Kompetencje interpersonalne
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
3 Залік O
Sieci komputerowe
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5 Іспит O
Architektura komputerów
Лекція: 16
4 Іспит O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Teoria współbieżności
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5 Залік O
Inżynieria oprogramowania
Лекція: 16
Проектні заняття: 16
5 Іспит O
Metody obliczeniowe w nauce i technice
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5 Іспит O
Blok obieralny 2/3
Сума аудиторних годин: 64
10 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
IIN blok obieralny st 1 sem 7
Сума аудиторних годин: 128
20 Залік O
Pracownia projektowa 1
Лабораторні заняття: 16
3 Залік O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
IIN blok obieralny n1 st 1 sem 8
Сума аудиторних годин: 96
15 Залік O
Pracownia projektowa 2
Лабораторні заняття: 16
2 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O