A A A
pl | en
2021/2022 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Informatyka techniczna i telekomunikacja

Informatyka (kierunek wspólny - WEAIiIB)

Kształcenie na studiach I stopnia realizuje koncepcję kształcenia osób, które będą znać zagadnienia technologii informacyjnych oraz nabędą wiedzę pozwalającą na projektowanie i realizowanie zaawansowanych systemów informatycznych. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę w dziedzinie oraz kluczową umiejętność samodzielnego jej poszerzania i rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich. Są także przygotowywani do prowadzenia badań poprzez zdobywanie umiejętności wykonywania eksperymentów i pomiarów, zbierania i opracowywania wyników oraz wyciągania wniosków. Absolwenci posiadają także ważne umiejętności społeczne, takie jak praca zespołowa, negocjacje, komunikacja, samodzielność decyzyjna, świadomość następstw podejmowanych wyborów projektowych i realizacyjnych. W efekcie absolwenci kierunku są uznawani za najlepszych kandydatów do pracy i mogą podjąć pracę zawodową w renomowanych, światowych przedsiębiorstwach z branży IT. Często sami pracodawcy zabiegają o pozyskanie absolwentów Informatyki do swoich zespołów.

Opiekun kierunku: dr inż. Jędrzej Byrski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka dyskretna
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
5 Zaliczenie O
Język angielski
Lektorat: 32
- Zaliczenie O
Analiza matematyczna 1
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
6 Egzamin O
Algebra
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
6 Egzamin O
Wstęp do informatyki
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
6 Egzamin O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algorytmy i struktury danych
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
6 Egzamin O
Fizyka 1
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
6 Egzamin O
Wprowadzenie do systemu UNIX
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
5 Zaliczenie O
Analiza matematyczna 2
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
6 Egzamin O
Język angielski
Lektorat: 32
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyka 2
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
6 Egzamin O
Logika matematyczna
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
5 Zaliczenie O
Język angielski
Lektorat: 16
5 Egzamin O
Technika cyfrowa
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
5 Zaliczenie O
Programowanie imperatywne
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
5 Egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 16
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Inżynieria wymagań i jakości
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
5 Egzamin O
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
5 Zaliczenie O
Programowanie obiektowe
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
5 Egzamin O
Technika mikroprocesorowa
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
5 Zaliczenie O
Podstawy baz danych
Wykład: 16
Ćwiczenia projektowe: 16
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projektowanie obiektowe
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
5 Zaliczenie O
Programowanie funkcyjne
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
5 Zaliczenie O
Systemy operacyjne
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
5 Egzamin O
Kompetencje interpersonalne
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
3 Zaliczenie O
Sieci komputerowe
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
5 Egzamin O
Architektura komputerów
Wykład: 16
4 Egzamin O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Teoria współbieżności
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
5 Zaliczenie O
Inżynieria oprogramowania
Wykład: 16
Ćwiczenia projektowe: 16
5 Egzamin O
Metody obliczeniowe w nauce i technice
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
5 Egzamin O
Blok obieralny 2/3
Suma godzin kontaktowych: 64
10 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
IIN blok obieralny st 1 sem 7
Suma godzin kontaktowych: 128
20 Zaliczenie O
Pracownia projektowa 1
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
3 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
IIN blok obieralny n1 st 1 sem 8
Suma godzin kontaktowych: 96
15 Zaliczenie O
Pracownia projektowa 2
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
2 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O