A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia podyplomowe Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Informatyka w szkole

Zakres tematyczny

Semestr 1: praktyczne zapoznanie z komputerem; edytory tekstu; algorytmy i struktury danych; wstęp do programowania; system Windows oraz technologie internetowe.

Semestr 2: wykorzystanie komputera w nauczaniu; grafika komputerowa; usługi internetowe; dydaktyka informatyki; metodyka nauczania informatyki.

Semestr 3: nauczenie informatyki w szkole; bazy danych, dydaktyczne programy komputerowe; arkusze kalkulacyjne; współczesne problemy pedagogiki i metodyki wychowania; aktualne problemy dydaktyczne i prawne; seminarium dyplomowe.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia przewidziane są dla czynnych nauczycieli lub osób z wyższym wykształceniem posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole.

Kierownik studiów podyplomowych

prof. dr hab. Janusz Wolny, tel.: 12 617 29 53, e-mail: wolny@fis.agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, paw. D-10, Kraków, ul. Reymonta 19, p.18

Osoba do kontaktu

Grażyna Waluś, tel.: 12 617 29 50, e-mail: podyplomowe@fis.agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wybrane zagadnienia z informatyki
Wykład: 5
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
3 Zaliczenie O
Technologie internetowe 1
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
7 Zaliczenie O
Edytory tekstu
Wykład: 2
Ćwiczenia laboratoryjne: 6
3 Zaliczenie O
Języki programowania (Python)
Wykład: 7
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
8 Egzamin O
Algorytmy i struktury danych
Wykład: 5
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
6 Zaliczenie O
E-learning
Wykład: 3
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
3 Zaliczenie O
Zajęcia seminaryjne
Zajęcia seminaryjne: 10
- Zaliczenie O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Technologie internetowe 2
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
8 Zaliczenie O
Szkolna sieć komputerowa
Wykład: 2
Ćwiczenia laboratoryjne: 6
3 Zaliczenie O
Prawo autorskie i ochrona danych
Wykład: 2
Ćwiczenia audytoryjne: 6
3 Zaliczenie O
Metodyka i dydaktyka informatyki
Wykład: 4
Ćwiczenia audytoryjne: 12
5 Zaliczenie O
Języki programowania (Java)
Wykład: 6
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
4 Zaliczenie O
Grafika komputerowa
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
7 Zaliczenie O
Zajęcia seminaryjne
Zajęcia seminaryjne: 10
- Zaliczenie O
Praktyka
Zajęcia praktyczne: 60
- Zaliczenie O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Arkusze kalkulacyjne
Wykład: 2
Ćwiczenia laboratoryjne: 6
3 Zaliczenie O
Analiza pomiarów
Wykład: 2
Ćwiczenia laboratoryjne: 6
3 Zaliczenie O
Bazy danych
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
9 Zaliczenie O
Języki programowania (Java)
Wykład: 3
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
4 Zaliczenie O
Wykorzystanie komputera w nauczaniu
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
5 Zaliczenie O
Współczesne problemy pedagogiki i metodyki wychowania
Wykład: 10
3 Zaliczenie O
Aktualne problemy w oświacie
Wykład: 15
3 Zaliczenie O
Zajęcia seminaryjne
Zajęcia seminaryjne: 10
- Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 15
5 Egzamin O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 35
10 Zaliczenie O