A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia podyplomowe Wydział Humanistyczny

Data storytelling - narracje wokół danych

Zakres tematyczny

Dlaczego data? Ponieważ nasz świat opiera się obecnie w znacznym stopniu na danych. Dlaczego storytelling? Ponieważ metoda docierania do odbiorcy za pomocą historii ma na nas nadal taki sam wpływ jak tysiące lat temu. Studia łączą interdyscyplinarnie wszystkie zagadnienia niezbędne do rozumienia i tworzenia skutecznych historii opartych o dane. Efektem studiów będą takie umiejętności, jak automatyczne pobieranie danych, obsługa programów do analizy danych, wykorzystywanie prostych jak i zaawansowanych narzędzi do wizualizacji danych i ich publikacji online, tworzenie raportów biznesowych, treści do publikacji w mediach społecznościowych, prezentacji, profesjonalnych materiałów dziennikarskich. Dziedzina studiów obejmuje 4 obszary tematyczne:

 1. Pozyskiwanie danych (technologie, prawo, przetwarzanie).
  W tym zakresie podejmowane będą takie zagadnienia, jak prawne aspekty w zdobywaniu i przetwarzaniu danych i informacji, wykorzystywanie bezpłatnych narzędzi do tzw. preprocessingu danych (ich oczyszczenia i przygotowania do analiz oraz wizualizacji).

 2. Zasady wizualnej prezentacji danych i data storytellingu.
  W obszarze tym znajdą się takie zagadnienia, jak praktyczne wykorzystywanie zasad wizualizacji danych, przykłady wykorzystywania wzorców data storytellingu (prostych i rozbudowanych). Uczestnicy studiów na warsztatach poznają zasady storytellingu opartego głównie o dane i stworzą treści zgodnie z własnymi założeniami.

 3. Tworzenie treści i produktów (raportów, artykułów, krótkich treści np. do opublikowania w mediach społecznościowch) w oparciu o data storytelling z wykorzystaniem narzędzi ICT.
  Uczestnicy studiów w ramach przedmiotów z tego zakresu, monitorowani przez wykładowców, tworzyć bedą własne projekty realizując kolejne ich etapy: począwszy od przeprowadzania researchu, zdobycia danych i ich oczyszczenia, po ich analizę, aż w końcu wykreowanie wizualnego storytellingu. Ostatnim elementem będzie wykorzystanie prostych oraz zaawansowanych narzędzi umożliwiająchych publikację swoich materiałów w Internecie.

 4. Ewaluacja publikacji internetowych.
  W tym obszarze zostaną zaprezentowane narzędzia i metody do ewaluacji oraz zwiększenia interakcji z użytkownikami i końcowymi odbiorcami na zasadzie sprzężenia zwrotnego.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia Data storytelling - narracje wokół danych skierowane są do:

 1. Pracowników i kierowników działów marketingu w różnego rodzaju firmach i korporacjach, którzy zawodowo zajmują się różnymi aspektami komunikacji marketingowej;
 2. Pracowników, którzy na co dzień mają do czynienia z różnego rodzaju raportami i prezentacjami;
 3. Absolwentów kierunków: dziennikarstwo i komunikacja społecznej i pokrewnych;
 4. Dziennikarzy mediów online, którzy chcą wprowadzać innowacje w swoim wydawnictwie;
 5. Pracowników instytucji publicznych, którzy na co dzień pracują z danymi publicznymi;
 6. Pracowników instytucji publicznych obsługujących strony internetowe, aplikacje czy biuletyny informacji publicznej;
 7. Rzeczników prasowych zarówno firm, korporacji, jak i instytucji publicznych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr Ewa Migaczewska, prof. AGH

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Humanistyczny AGH

Osoba do kontaktu

Ewa Migaczewska: ewamig@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analizy behawioralne odbiorców
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Dane - wstęp interdyscyplinarny
Wykład: 10
2 Zaliczenie O
Podstawy przetwarzania i wizualizacji danych
Wykład: 10
2 Zaliczenie O
Podstawy sieci Internet i jej semantyk
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
2 Zaliczenie O
Praktyczne zagadnienia pozyskiwania danych
Zajęcia warsztatowe: 10
2 Zaliczenie O
Prawo przetwarzania danych i informacji
Wykład: 8
2 Zaliczenie O
Rafinacja danych w praktyce
Ćwiczenia audytoryjne: 10
2 Zaliczenie O
Wizualizacja danych w praktyce
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Hipernarracje w praktyce
Zajęcia warsztatowe: 20
4 Zaliczenie O
Infografiki i rozbudowane formy graficzne w praktyce
Zajęcia warsztatowe: 10
2 Zaliczenie O
Media społecznościowe jako nośnik historii
Zajęcia warsztatowe: 10
2 Zaliczenie O
Projektowanie informacji wizualnej
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
2 Zaliczenie O
Przegąd narzędzi do publikacji. Projekt data storytelling
Konwersatorium: 20
4 Zaliczenie O
Raportowanie za pomocą narzędzia Power BI
Zajęcia warsztatowe: 16
3 Zaliczenie O
Wstęp do programowania i edycja kodu
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Praca końcowa
Praca dyplomowa: 0
4 Egzamin O