A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia podyplomowe Wydział Humanistyczny

Zarządzanie talentami w branży technologicznej

Zakres tematyczny

Adresatami studiów są osoby, które chcą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w obszarze zarządzania talentami, HR business partneringu, zarządzania zasobami ludzkimi, kreowania strategii HR i rekrutacji (talent acqusition), budowania kultury organizacyjnej, zarządzania zespołami i strukturami organizacyjnymi (kierownicy liniowi, menedżerowie średniego szczebla, kadra zarządzająca) w firmach branży technologicznej.

Studia pozwalają rozwinąć umiejętności przydatne w tej specyficznej branży, którą cechuje wysoka pozycja rynkowa pracowników i kandydatów. Program studiów uwzględnia specyfikę sektora technologicznego, w którym wiedza i doświadczenie pracowników stanowią kluczową wartość dla pracodawców, a realia rynku pracy wymuszają na firmach konieczność aktywnego poszukiwania kandydatów i zwiększoną wrażliwość na potrzeby zatrudnionych osób.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

  • Absolwenci szkół wyższych, którzy chcą pracować w agencjach rekrutacyjnych i konsultingowych świadczących usługi dla branży technologicznej,
  • absolwenci szkół wyższych, którzy chcą pracować w obszarze rekrutacji, zarządzania talentami, HR, szkoleń i rozwoju w firmach z branży technologicznej,
  • pracownicy agencji rekrutacyjnych, którzy chcą specjalizować się w obszarze rekrutacji i zarządzania talentami w branży technologicznej,
  • specjaliści i pracownicy HR, zarządzania talentami, rekrutacji, szkoleń i rozwoju pracujących w innych branżach, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i rozpocząć pracę w branży technologicznej,
  • pracownicy działów HR, rekrutacji, szkoleń i rozwoju z firm z branży technologicznej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacji w zakresie zarządzania strategicznego powyższymi obszarami,
  • managerowie HR, rekrutacji, szkoleń i rozwoju z firm z branży technologicznej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacji w zakresie zarządzania strategicznego powyższymi obszarami,
  • managerowie średniego szczebla (team leadearzy) i wyższego, którzy zarządzają zespołami, działami, jednostkami organizacyjnymi, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania talentami, tworzenia kultury organizacyjnej, strategicznego zarządzania rekrutacją, rozwojem pracowników.

Kierownik studiów podyplomowych

dr Tomasz Piróg, tel.: +48 12 617 42 50, e-mail: tpirog@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Humanistyczny, tel.: +48 12 617 43 80, e-mail: aoleniacz@agh.edu.pl, (Agnieszka Oleniacz, sekretariat Dziekana WH AGH)

Osoba do kontaktu

mgr Katarzyna Chromik-Myśliwiec, tel.: +48 12 617 42 51, e-mail: chromik@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Project Management Foundation. Wprowadzenie do zarządzania projektami
Konwersatorium: 6
1 Zaliczenie O
Zwinne zarządzanie - Scrum
Zajęcia warsztatowe: 12
2 Zaliczenie O
Zarządzanie zmianą
Zajęcia warsztatowe: 8
2 Zaliczenie O
Efektywne kształtowanie oraz zarządzanie kulturą organizacyjną w organizacji
Zajęcia warsztatowe: 8
2 Zaliczenie O
Employee Experience Design (Projektowanie doświadczeń związanych z miejscem pracy)
Zajęcia warsztatowe: 8
2 Zaliczenie O
Antropologia miejsca pracy
Konwersatorium: 8
2 Zaliczenie O
Prawne aspekty zatrudnienia w branży technologicznej
Konwersatorium: 12
2 Zaliczenie O
Budowanie i prowadzenie zespołów
Zajęcia warsztatowe: 6
1 Zaliczenie O
Agile Ways of Working - budowanie kultury Agile w organizacji
Zajęcia warsztatowe: 8
2 Zaliczenie O
Psychologia Rekrutacji i Selekcji
Konwersatorium: 6
1 Zaliczenie O
Analiza Rynku i dobór strategii rekrutacyjnych
Konwersatorium: 6
1 Zaliczenie O
Zarządzanie kandydatem w procesie rekrutacji
Zajęcia warsztatowe: 6
1 Zaliczenie O
Active Sourcing – Efektywne metody pozyskiwania kandydatów
Zajęcia warsztatowe: 8
2 Zaliczenie O
Strategia budowania marki pracodawcy
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Social media i storytelling w rekrutacji i zarządzaniu talentami
Zajęcia warsztatowe: 8
2 Zaliczenie O
On-boarding. Program adaptacji nowego pracownika
Zajęcia warsztatowe: 6
1 Zaliczenie O
Analiza danych w HR
Zajęcia warsztatowe: 12
2 Zaliczenie O
HR Business Partnering
Zajęcia warsztatowe: 16
2 Zaliczenie O
Talent Acceleration i Mapy Karier
Zajęcia warsztatowe: 8
2 Zaliczenie O
Performance management. Zarządzanie efektywnością
Zajęcia warsztatowe: 8
2 Zaliczenie O
Talent Management & zarządzanie kompetencjami
Konwersatorium: 6
1 Zaliczenie O
Learning and Development. Szkolenia i rozwój zawodowy
Zajęcia warsztatowe: 12
2 Zaliczenie O
Employee engagement. Budowanie zaangażowania pracowników
Konwersatorium: 4
1 Zaliczenie O
Systemy i narzędzia motywacyjne
Zajęcia warsztatowe: 6
1 Zaliczenie O
Retencja i rotacja pracowników IT
Konwersatorium: 6
1 Zaliczenie O
Digital HR
Konwersatorium: 6
1 Zaliczenie O
Diversity&Inclusion Management - zarządzanie różnorodnością
Konwersatorium: 8
1 Zaliczenie O